Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

ภาพกางเขนเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์เกือบทุกนิกาย ในโรมันคาทอลิกและออร์โธดอกซ์มักมีภาพพระคริสต์ติดตรึงอยู่ด้วย แต่ในนิกายโปรแตสแตนท์มักจะไม่มีรูปพระคริสต์เป็นเพียงกางเขนเปล่า การตรึงกางเขนเป็นวิธีประหารชีวิตแบบโบราณที่แพร่หลายในเปอร์เซีย คาร์เทจ รวมทั้งโรมันด้วย จนในสมัยพระเจ้าคอนแสตนตินผู้อุปถัมภ์ศาสนาคริสต์ พระองค์โปรดให้นำไม้กางเขนมาเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา ในพระคัมภีร์ พระเยซูทรงถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการตรึงไม้กางเขนเมื่อพระชนม์ได้ 33 ปี ที่เนินกัลป์วารี (Calvary) หรือเนินหัวกะโหลก พระองค์ถูกตรึงระหว่างโจรสองคน ขณะที่พวกสานุศิษย์ทิ้งพระองค์ไปเพราะความกลัว เหลือเพียงพระมารดาและนักบุญยอห์นอัครสาวกเท่านั้น ดังนั้นในทางศิลปกรรม มักจะพบภาพพระคริสต์ถูกตรึงในลักษณะกึ่งเปลือยกายท่ามกลางโจร 2 คน ที่เชิงกางเขนมักจะมีพระมารดาที่แสดงความโศกเศร้า และนักบุญยอห์นอัครสาวก ที่แสดงเป็นภาพชายหนุ่ม สำหรับภาพนี้เป็นประติมากรรมการตรึงกางเขนแกะสลักจากไม้ ประดิษฐานบนรถสำหรับขบวนแห่ ในโบสถ์ซานออกัสตินในอินทรามุรอส

เกี่ยวกับผู้เขียน

คำค้น

Borobudur Candi Arjun Candi Jago Candi Kalasan Candi Kidal Candi Mendut Candi Panataran Candi Parambanan Candi Sari Candi Sewu Dieng Plateau Pura Besakhih Pura Kehen กฤษณะ จันทิ จันทิเมนดุต ชวาภาคกลางตอนกลาง ชวาภาคกลางตอนปลาย ชาดก ฐานเป็นชั้น ธยานิพุทธ น้ำพุ ปหรรปุระ พื้นเมือง พุทธประวัติ พุทธมหายาน ภาพเล่าเรื่อง มณฑล มหาภารตะ มัชฌปาหิต ระบบตรีกาย ระบบพระพุทธเจ้าสามระดับ ระบบภูมิสาม รัดอก รามายณะ ลลิตวิสตระ ลัทธิเทวราชา ลานประทักษิณ วิมานอินเดียใต้ วิษณุ ศิลปะชวาภาคกลางตอนต้น ศิลปะชวาภาคตะวันออก ศิลปะบาหลี ศูนย์กลางจักรวาล สถูปิกะ สระน้ำ สิงหาส่าหรี หน้ากาล อมลกะ อวโลกิเตศวร อาคารจำลอง อาคารทรงเมรุ ฮินดู เขาพระสุเมรุ เรือนธาตุ เรือนธาตุจำลอง แผนผังกากบาท แผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไวษณพนิกาย ไศวนิกาย

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

14078831
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
584491
0
584491
13494175
584491
0
14078831
Server Time: 13-12-2019 09:04:44