Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

อาจารย์ปติสร เพ็ญสุต

อาจารย์ปติสร เพ็ญสุต

ที่ทำงาน สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประวัติการศึกษา

ปี 2550 สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี

ปี 2554 สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี 2553-2554 Specialist officer ภัณฑารักษ์ประจำ VR Museum บริษัทคิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด

ปี 2555 ผู้จัดการฝ่ายงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ในโบสถ์คาทอลิกสมัยโบราณที่การแพทย์และสาธารณสุขยังไม่เจริญ มักจะมีการประดิษฐานรูปนักบุญร็อค (St.Roch) องค์อุปถัมภ์ของผู้ป่วยด้วยโรคระบาด ท่านเกิดในค.ศ. 1350 ณ ประเทศฝรั่งเศส(ตรงกับปีตั้งกรุงศรีอยุธยาพอดี) บิดามารดาของท่านซึ่งขุนนาง อ้อนวอนต่อพระเป็นเจ้าเพื่อขอบุตร เมื่อท่านเกิดมาจึงมีเครื่องหมายกางเขนอยู่ที่หน้าอก ท่านสำเร็จวิชาแพทย์ แต่กลับละทิ้งตำแหน่งที่สืบทอดจากบิดา ปลอมตัวเป็นคนยากจน ออกรักษาผู้ป่วยด้วยกาฬโรคที่กำลังระบาดในสมัยนั้น มีผู้ป่วยหลายคนที่ท่านรักษาให้หายได้อย่างอัศจรรย์ จนกระทั่งท่านติดโรคระบาด จึงปลีกตัวออกไปรักษาอยู่ในที่กันดาร มีสุนัขตัวหนึ่งของเศรษฐีคอยคาบขนมปังมาให้ และเลียบาดแผลที่โคนขาของท่าน ดังนั้นสัญลักษณ์ของท่านก็คือแผลที่โคนขาที่เกิดจากกาฬโรค และมีสุนัขตัวหนึ่งคอยเลียบาดแผล ท่านถูกจับในข้อหาจารชนขณะเดินทางกลับบ้านเกิด เนื่องจากไม่มีใครจำท่านได้ และได้ตายลงในคุก ต่อมาหลังมรณกรรมของท่าน เกิดอัศจรรย์โรคระบาดสงบลงในเวนิซและเฟอร์รารา จากการที่ชาวเมืองได้ภาวนาต่อพระเป็นเจ้าผ่านทางนามของท่าน ท่านจึงได้รับการประกาศเป็นนักบุญโดยพระสันตะปาปาอุรบาโนที่ 8 ในค.ศ.1629 และกำหนดให้วันที่ 16 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกถึงนักบุญร็อค

เกี่ยวกับผู้เขียน

คำค้น

Borobudur Candi Arjun Candi Jago Candi Kalasan Candi Kidal Candi Mendut Candi Panataran Candi Parambanan Candi Sari Candi Sewu Dieng Plateau Pura Besakhih Pura Kehen กฤษณะ จันทิ จันทิเมนดุต ชวาภาคกลางตอนกลาง ชวาภาคกลางตอนปลาย ชาดก ฐานเป็นชั้น ธยานิพุทธ น้ำพุ ปหรรปุระ พื้นเมือง พุทธประวัติ พุทธมหายาน ภาพเล่าเรื่อง มณฑล มหาภารตะ มัชฌปาหิต ระบบตรีกาย ระบบพระพุทธเจ้าสามระดับ ระบบภูมิสาม รัดอก รามายณะ ลลิตวิสตระ ลัทธิเทวราชา ลานประทักษิณ วิมานอินเดียใต้ วิษณุ ศิลปะชวาภาคกลางตอนต้น ศิลปะชวาภาคตะวันออก ศิลปะบาหลี ศูนย์กลางจักรวาล สถูปิกะ สระน้ำ สิงหาส่าหรี หน้ากาล อมลกะ อวโลกิเตศวร อาคารจำลอง อาคารทรงเมรุ ฮินดู เขาพระสุเมรุ เรือนธาตุ เรือนธาตุจำลอง แผนผังกากบาท แผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไวษณพนิกาย ไศวนิกาย

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

14079556
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
585216
0
585216
13494175
585216
0
14079556
Server Time: 13-12-2019 10:42:21