Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

อาจารย์ปติสร เพ็ญสุต

อาจารย์ปติสร เพ็ญสุต

ที่ทำงาน สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประวัติการศึกษา

ปี 2550 สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี

ปี 2554 สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี 2553-2554 Specialist officer ภัณฑารักษ์ประจำ VR Museum บริษัทคิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด

ปี 2555 ผู้จัดการฝ่ายงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ภาพกางเขนเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์เกือบทุกนิกาย ในโรมันคาทอลิกและออร์โธดอกซ์มักมีภาพพระคริสต์ติดตรึงอยู่ด้วย แต่ในนิกายโปรแตสแตนท์มักจะไม่มีรูปพระคริสต์เป็นเพียงกางเขนเปล่า การตรึงกางเขนเป็นวิธีประหารชีวิตแบบโบราณที่แพร่หลายในเปอร์เซีย คาร์เทจ รวมทั้งโรมันด้วย จนในสมัยพระเจ้าคอนแสตนตินผู้อุปถัมภ์ศาสนาคริสต์ พระองค์โปรดให้นำไม้กางเขนมาเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา ในพระคัมภีร์ พระเยซูทรงถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการตรึงไม้กางเขนเมื่อพระชนม์ได้ 33 ปี ที่เนินกัลป์วารี (Calvary) หรือเนินหัวกะโหลก พระองค์ถูกตรึงระหว่างโจรสองคน ขณะที่พวกสานุศิษย์ทิ้งพระองค์ไปเพราะความกลัว เหลือเพียงพระมารดาและนักบุญยอห์นอัครสาวกเท่านั้น ดังนั้นในทางศิลปกรรม มักจะพบภาพพระคริสต์ถูกตรึงในลักษณะกึ่งเปลือยกายท่ามกลางโจร 2 คน ที่เชิงกางเขนมักจะมีพระมารดาที่แสดงความโศกเศร้า และนักบุญยอห์นอัครสาวก ที่แสดงเป็นภาพชายหนุ่ม สำหรับภาพนี้เป็นประติมากรรมการตรึงกางเขนแกะสลักจากไม้ ประดิษฐานบนรถสำหรับขบวนแห่ ในโบสถ์ซานออกัสตินในอินทรามุรอส

นักบุญอันนา (St. Anne) ในภาษฮีบรูคือ Hanna แปลว่า พระพรของพระเจ้า เป็นมารดาของแม่พระ หรือยายของพระเยซู สามีของท่านคือ โจอาคิม (Joachim) เป็นผู้ชอบธรรม ทั้งคู่แต่งงานกันแต่ไม่มีบุตรจนแก่เฒ่า ท่านจะเข้าไปถวายเครื่องบูชาในพระวิหารแต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากไม่มีบุตร (ชาวยิวถือว่าการไม่มีบุตรเท่ากับพระเป็นเจ้าสาปแช่ง) ท่านจึงวิงวอนขอบุตรต่อพระผู้เป็นเจ้า และสัญญาว่าจะถวายบุตรให้พระเป็นเจ้า พระองค์ได้ประทานพระนางมารีย์ผู้ปราศจากบาปมลทินตั้งแต่กำเนิด เรื่องราวของทั้งคู่นั้นไม่ปรากฏในคัมภีร์ในสารบบของคริสต์ศาสนา แต่ปรากฏในคัมภีร์นอกสารบบ คือพระวรสารของนักบุญเจมส์ (หรือยากอบ) อายุราวค.ศ. 150 ซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นคัมภีร์นอกรีต แต่ตามธรรมประเพณีของชาวคริสต์โบราณก็ให้ความเคารพนักบุญอันนาเป็นอย่างมาก ทั้งในกรีกออร์โธดอกซ์ คาทอลิก แม้แต่มุสลิมเองก็กล่าวถึงบทบาทของนักบุญอันนา ในฐานะบรรพบุรุษของพระผู้เป็นเจ้า ประติมากรรมของท่านมักทำเป็นผู้หญิงมีอายุ กำลังอุ้มแม่พระ (มักเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆที่รู้ความแล้ว) ชื่อของท่านมักปรากฏพร้อมกับนักบุญโจอาคิมผู้เป็นตา ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์รัฐมิชิแกน ในสหรัฐอเมริกา ควิเบก ในแคนาดา ผู้ตั้งครรภ์ และผู้เป็นปู่ย่าตายาย

เกี่ยวกับผู้เขียน

คำค้น

Borobudur Candi Arjun Candi Jago Candi Kalasan Candi Kidal Candi Mendut Candi Panataran Candi Parambanan Candi Sari Candi Sewu Dieng Plateau Pura Besakhih Pura Kehen กฤษณะ จันทิ จันทิเมนดุต ชวาภาคกลางตอนกลาง ชวาภาคกลางตอนปลาย ชาดก ฐานเป็นชั้น ธยานิพุทธ น้ำพุ ปหรรปุระ พื้นเมือง พุทธประวัติ พุทธมหายาน ภาพเล่าเรื่อง มณฑล มหาภารตะ มัชฌปาหิต ระบบตรีกาย ระบบพระพุทธเจ้าสามระดับ ระบบภูมิสาม รัดอก รามายณะ ลลิตวิสตระ ลัทธิเทวราชา ลานประทักษิณ วิมานอินเดียใต้ วิษณุ ศิลปะชวาภาคกลางตอนต้น ศิลปะชวาภาคตะวันออก ศิลปะบาหลี ศูนย์กลางจักรวาล สถูปิกะ สระน้ำ สิงหาส่าหรี หน้ากาล อมลกะ อวโลกิเตศวร อาคารจำลอง อาคารทรงเมรุ ฮินดู เขาพระสุเมรุ เรือนธาตุ เรือนธาตุจำลอง แผนผังกากบาท แผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไวษณพนิกาย ไศวนิกาย

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

16441992
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
209750
0
209750
16232077
209750
0
16441992
Server Time: 18-09-2021 02:02:52