Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

อาจารย์กวิฎ  ตั้งจรัสวงศ์

อาจารย์กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์

ที่ทำงาน ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2549 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2552 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2553 ภัณฑารักษ์ ปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี
พ.ศ. 2555 อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

กรอบหน้าบันเป็นแบบโค้งเข้าโค้งออก สลักลายก้านต่อดอก ที่ปลายกรอบหน้าบันทั้ง 2 ข้าง เป็นลายกระหนกขนาดใหญ่หันหัวออกด้านนอก ตรงกลางหน้าบันมีกรอบลายอยู่ในรูปสามเหลี่ยม ภายในกรอบลายนี้มีรูปหน้ากาลที่มีมือและแขนยื่นออกมาทั้ง 2 ข้าง จับลายก้านขด ขอบด้านล่างของหน้าบันสลักเป็นแถวลายกลีบบัว ซึ่งแสดงถึงงานศิลปกรรมแบบบาปวน ราวช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 16

ทับหลังมีการสลักภาพเล่าเรื่องขนาดใหญ่อยู่กลางภาพ ด้านล่างเป็นภาพหน้ากาล เหนือหน้ากาลมีรูปบุคคลประทับนั่งในท่ามหาราชลีลา หน้ากาลคายท่อนพวงมาลัยออกมาทั้ง 2 ข้าง มีมือจับประคองไว้ ปลายทั้ง 2 ข้างเป็นลายกระหนกม้วนออกตามลักษณะของศิลปะแบบบาปวน ราวช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 16

ทับหลังมีการสลักตรงกลางภาพเป็นรูปหน้ากาลติดขอบด้านล่างเหนือขึ้นไปสลักลายก้านต่อดอกในกรอบสามเหลี่ยม หน้ากาลมีมือและแขนยื่นออกมาจับท่อนพวงมาลัยทั้ง 2 ข้าง ท่อนพวงมาลัยมีการแบ่งเสี้ยวด้วยลายพวงอุบะห้อยตกลงมาแบ่งท่อนพวงมาลัย ปลายทั้ง 2 ข้าง เป็นลายกระหนก ตามลักษณะของศิลปะคลังราวช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 16

เกี่ยวกับผู้เขียน

คำค้น

Borobudur Candi Arjun Candi Jago Candi Kalasan Candi Kidal Candi Mendut Candi Panataran Candi Parambanan Candi Sari Candi Sewu Dieng Plateau Pura Besakhih Pura Kehen กฤษณะ จันทิ จันทิเมนดุต ชวาภาคกลางตอนกลาง ชวาภาคกลางตอนปลาย ชาดก ฐานเป็นชั้น ธยานิพุทธ น้ำพุ ปหรรปุระ พื้นเมือง พุทธประวัติ พุทธมหายาน ภาพเล่าเรื่อง มณฑล มหาภารตะ มัชฌปาหิต ระบบตรีกาย ระบบพระพุทธเจ้าสามระดับ ระบบภูมิสาม รัดอก รามายณะ ลลิตวิสตระ ลัทธิเทวราชา ลานประทักษิณ วิมานอินเดียใต้ วิษณุ ศิลปะชวาภาคกลางตอนต้น ศิลปะชวาภาคตะวันออก ศิลปะบาหลี ศูนย์กลางจักรวาล สถูปิกะ สระน้ำ สิงหาส่าหรี หน้ากาล อมลกะ อวโลกิเตศวร อาคารจำลอง อาคารทรงเมรุ ฮินดู เขาพระสุเมรุ เรือนธาตุ เรือนธาตุจำลอง แผนผังกากบาท แผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไวษณพนิกาย ไศวนิกาย

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

16441993
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
209751
0
209751
16232077
209751
0
16441993
Server Time: 18-09-2021 02:05:49