Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

ภายในลานหน้าท้องพระโรงของสุสานจักรพรรดิไคดิญห์มีการตั้งประติมากรรมรูปบุคคลและสัตว์เรียงแถวไว้ แต่ทั้งหมดหันเข้าหาศูนย์กลาง ซึ่งคงสร้างตามคติการสร้างสุสานแบบจีน โดยแสดงถึงยศถาบรรดาศักดิ์ของผู้วายชนม์ ในขณะเดียวกันก็แสดงถึงความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายที่เชื่อว่า วิญญาณยังมีชีวิตเช่นเดียวกันคนเป็น ช้างและม้าเหมือนเป็นเครื่องประกอบยศของกษัตริย์ ดังนั้นถึงแม้กษัตริย์จะสวรรคตลง ในสุสานของพระองค์ก็ต้องมีช้าง และม้า เหมือนขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพด้วย

สุสานไคดิญห์สร้างเมื่องปีพ.ศ. 2463 และสำเร็จลงในปี พ.ศ. 2474 โดยสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมศพของพระเจ้าไคดิญห์ จักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหงียน ทั้งนี้สุสานอยู่ในแผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า และด้านหลังติดกับภูเขา Chau Chu สุสานแห่งนี้จัดวางอาคารไต่ระดับขึ้นไปเป็นชั้นๆ มีทั้งหมด 5 ชั้น แต่ละชั้นจะมีอาคารซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกัน เช่น ท้องพระโรง ตำหนัก นอกจากนี้ยังมีการตั้งประติมากรรมรูปสัตว์ และบุคคลไว้สองข้างของทางเดินหลักด้วย ซึ่งรูปแบบโดยภาพรวมแสดงถึงการผสมผสานระหว่างอิทธิพลศิลปะตะวันตกที่เข้ามาในสมัยราชวงศ์เหงียน และศิลปะจีนซึ่งเข้ามามีอิทธิพลในศิลปะเวียดมานานแล้ว

ภายในวัดเทียนมู่ มีการสร้างสถูปแบบถะจีน 1 องค์ ถะองค์นี้ตามเรื่องเล่านั้นสร้างพร้อมกับวัดโดยเหงียน ฮวง อย่างไรก็ดีถะที่เห็นในปัจจุบันเป็นงานสร้างในสมัยหลังแล้ว ตัวถะอยู่ในผังแปดเหลี่ยม และสูงเจ็ดชั้น ถือเป็นถะที่มีความสูงที่สุดในประเทศเวียดนาม ช่างได้ออกแบบสถูปแต่ละชั้นให้แทนพระพุทธเจ้าพระองค์ต่างๆ ทั้งนี้สถูปผังแปดเหลี่ยมและซ้อนกันหลายๆชั้น ปรากฏหลักฐานมาก่อนแล้วในศิลปะจีน

หน้าตำหนักไทฮวา มีลานกว้างขนาดใหญ่ บริเวณสองข้างของลานกว้างนั้นมีการตั้งป้ายศิลาเรียงเป็นแถว บนป้ายเหล่านั้นสลักภาษาจีนไว้ โดยชื่อภาษาจีนเหล่านั้นมีความหมายถึงระดับขุนนางซึ่งไล่เรียงตั้งแต่ระดับล่างถึงระดับสูง ป้ายเหล่านี้มีหน้าที่บอกตำแหน่งให้กับขุนนางที่มาเข้าเฝ้าว่าควรยืนเข้าเฝ้าอยู่ในตำแหน่งใดเพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งขุนนางของตนเอง การจัดวางป้ายเหล่านี้พบมาก่อนในวัฒนธรรมจีน ที่ยังปรากฏหลักฐานอยู่คือ พระราชวังกู้กงในกรุงปักกิ่ง

ตำหนักไทฮวาเป็นตำหนักสำคัญที่สุดในพระราชวัง ซึ่งสร้างพร้อมกับการสร้างพระราชวังเมืองเว้ ตำหนักแห่งนี้คือท้องพระโรงที่กษัตริย์เวียดนามออกว่าราชการ และเป็นสถานประกอบพิธีบรมราชาภิเษกด้วย สถาปัตยกรรมแสดงถึงอิทธิพลจากศิลปะจีนอย่างชัดเจน เช่น ใช้ด้านยาวของอาคารเป็นด้านหน้า การทำช่องหน้าต่างกลมและประดับตัวอักษรมงคลแบบจีน และ งานประดับหลังคาเป็นรูปมังกรและสัตว์มงคลจีนต่างๆ นอกจากนี้ชื่อตำหนัก “ไทฮวา” มีที่มาจาก ตำหนักไท้เหอ ของพระราชวังกู้กงในเมืองปักกิ่งด้วย อย่างไรก็ดีงานประดับบางอย่างสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลศิลปะจีนทางตอนใต้ เช่นการทำสันหลังคาโค้ง และการประดับกระเบื้องตัด

พระราชวังแห่งนี้สร้างโดยพระเจ้ายาลองซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหงียน โดยเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ยเลือกทำเลที่ตั้งเพื่อจะสร้างพระราชวังของราชวงศ์ที่สถาปนาขึ้นใหม่ พระราชวังล้อมรอบด้วยกำแพงที่มีความยาว 2x2 กิโลเมตร นอกกำแพงออกไปเป็นคูน้ำล้อมรอบซึ่งผันน้ำมาจากแม่น้ำหอมซึ่งเป็นแม่น้ำสำคัญในเมืองเว้ ลักษณะการวางผังเช่นนี้ได้แรงบันดาลใจจากพระราชวังกู้กงในกรุงปักกิ่งของจีนนั่นเอง นอกจากการสร้างคูน้ำและกำแพงล้อมรอบแล้ว การจัดวางอาคารต่างๆภายใน รวมถือนามอาคารบางหลังก็ได้แรงบันดาลใจจากพระราชวังกู้กงของจีนด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดีถึงแม้พระราชวังเมืองเว้จะสร้างเลียนแบบพระราชวังกู้กงของจีน แต่ทว่าก็มีความแตกต่างเช่นกัน ข้อแตกต่างสำคัญคือ พระราชวังแห่งนี้หันไปทางทิศตะวันออก ขณะที่พระราชวังในจีนหันหน้าไปทางทิศใต้

หมวดหมู่ศิลปะจามและเวียดนาม

หมวดหมู่ศิลปะจามและเวียดนาม,อาณาจักรจาม,อาณาจักรเวียด,ศิลปะหัวล่าย,ศิลปะดงเดือง,ศิลปะบินดิ่ญ

Choose a category...

plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความศิลปะจามและเวียด

 • ศิลปะจามและเวียดนาม
    ประเทศเวียดนาม หรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน โดยมีอาณาเขตทางเหนือติดต่อกับประเทศจีน ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศกัมพูชาและประเทศลาว ทางทิศใต้ติดต่อกับทะเลจีนใต้ ส่วนอาณาเขตทางทิศตะวันออกนั้นติดต่อกับอ่าวตังเกี๋ยดินแดนที่เรียกว่าประเทศเวียดนามในปัจจุบันมีพัฒนาการอันยาวนานโดยมีหลักฐานเก่าแก่ไปถึงสมัยยุคหินเก่า ดินแดนแห่งนี้ยังประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลายหลาย ที่มีบทบาทอย่างมากคือ…
  Written on วันอังคาร, ๐๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๑:๒๘
 • ภาพรวมปราสาทเฝือกล็อค หรือ ปราสาททอง - Phuoc Loc
  ปราสาทเฝือกล็อค หรืออีกชื่อหนึ่งคือปราสาททอง ตั้งอยู่บนเนินกลางกลางป้อมปราการจาบาน ในจังหวัดบิญดิ่ญ ปัจจุบันเหลือเพียงปราสาทประธานเพียงหลังเดียวเท่านั้น ทั้งนี้การสร้างศาสนสถานบนเขาสูงเริ่มพบในศิลปะจามตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 17 ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมร แต่เดิมมีการค้นพบศิวลึงค์พร้อมฐาน ทำให้ทราบว่าศาสนสถานี้แต่เดิมสร้างขึ้นในไศวนิกาย…
  Written on วันอังคาร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๐:๐๐
 • ภาพรวมปราสาทบาญอิต - Bahn It
  ปราสาทบาญอิต หรือปราสาทเงินสร้างบนเนินเขาบนชายฝั่งด้านทิศใต้ของแม่น้ำกอน ในจังหวัดบิญดิ่ญ ชื่อ “บาญอิต” ตั้งโดยคนพื้นถิ่นโดยแปลว่าขนมเค้กที่มีทรงปิรามิดสี่เหลี่ยม ส่วน ชื่อ “ปราสาทเงิน” เป็นชื่อที่ตั้งโดยชาวฝรั่งเศส…
  Written on วันอังคาร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๕:๕๖
 • โคปุระในปราสาทบาญอิต - Bahn It
  โคปุระตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของศาสนสถานในตำแหน่งที่ต่ำกว่าปราสาทประธาน ผนังประดับเสาห้าต้น แต่ละต้นเซาะร่องไม่ถึงหัวเสา และซุ้มมีรูปทรงคล้ายใบหอกเรียบแสดงถึงลักษณะศิลปะบิญดิ่ญ ทั้งนี้โคปุระ คือ อาคารประเภทหนึ่งที่สร้างไว้เพื่อเป็นประตูทางเข้าออกศาสนสถาน ในศิลปะจามนิยมสร้างไว้เพียงทางด้านหน้าของศาสนสถานซึ่งก็คือทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งต่างจากศิลปะเขมรที่บางครั้งอาจสร้างโคปุระไว้ทั้งสี่ด้านของศาสนสถาน
  Written on วันอังคาร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๖:๐๐
 • ปราสาทประธานในปราสาทบาญอิต - Bahn It
  ปราสาทประธานสร้างในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีมุขทางที่ด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว อีกสามด้านเป็นประตูหลอก แต่เดิมเคยประดิษฐานประติมากรรมพระศิวะซึ่งกำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 รูปแบบปราสาท อาทิ เสาประดับผนังห้าเสาที่มีการเซาะร่องตรงกลางแต่ไม่ทะลุบัวหัวเสา…
  Written on วันอังคาร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๖:๐๗

คำค้น ศิลปะจามและเวียด

Bahn It Da Nang Ha Noi Hanoi Ho Chi Minh Hue Imperial City Khanh Hoa Museum of History Ngoc Son Ninh Thuan Po Nagar Po Rome Quang Nam The Museum of Cham Sculpture Vietnam History Museum ขวงนัม ขาญหัว ครุฑ ฐาน ดานัง ตราเกียว นิญถวน บิญดิ่ญ ปราสาทดงเดือง ปราสาทบริวาร ปราสาทประธาน ปราสาทมิเซิน ปราสาทโพนคร ปราสาทโพโรเม่ พระราชวังเมืองเว้ พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามประจำเมืองดานัง พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำเมืองโฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เวียดนามประจำเมืองฮานอย พุทธศาสนา ลัทธิเต้า วัดดอกบัว วัดวิหารเสาเดียว วัดหง็อกเซิน วัดเนินหยก วันเหมียว วิหารวรรณกรรม ศิลปะจาม ศิลปะดงเดือง ศิลปะบิญดิ่ญ ศิลปะมิเซิน A1 ศิลปะมิเซินE1 ศิลปะราชวงศ์ลี้ ศิลปะราชวงศ์เลระยะหลัง ศิลปะราชวงศ์เหงียน ศิลปะสมัยหลัง ศิลปะเวียด ศิวนาฏราช สิงห์ สุสาน หน้าบัน ฮานอย ฮินดู เว้ โฮจิมินห์

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

16448427
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3762
212423
3762
16232077
216185
0
16448427
Server Time: 19-09-2021 18:29:55