Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

บรรยาย บนกำแพงด้านหนึ่งของทางเข้าวัดเนินหยกมีการประดับภาพกินเลนหรือม้ามังกร บนหลังกำลังแบกยันต์แปดทิศและหนังสือ กำลังเดินทางท่ามกลางท้องน้ำที่กว้างใหญ่ เหนือภาพขึ้นไปเขียนตัวอักษรจีนอ่านว่า “หลงหม่าเหอถู” ซึ่งแปลว่า “ม้ามังกรและภาพจากแม่น้ำ” ภาพและชื่อภาพดังกล่าวสอดคล้องกับตำนานจีนที่เล่าถึงที่มาของยันต์แปดทิศ โดยกล่าวว่า วันหนึ่งมีม้ามังกรปรากฏกายขึ้นจากแม่น้ำเหลือง (หวงเหอ) บนตัวของม้ามังกรมีภาพของยันต์แปดทิศอยู่

บนกำแพงด้านหนึ่งของทางเข้าวัดเนินหยกมีการประดับภาพมังกรกำลังพ่นน้ำ ที่ด้านล่างเป็นท้องน้ำอันกว้างใหญ่และมีปลาหนึ่งตัว เหนือภาพขึ้นเขียนตัวอักษรจีนซึ่งอ่านว่า “หลงเหมิน” อันหมายถึง “ประตูมังกร” ภาพและชื่อดังกล่าวสัมพันธ์กับตำนานประตูมังกรของจีนซึ่งกล่าวว่า ประตูมังกรเป็นประตูศักดิ์สิทธิ์โดยเชื่อว่าเมื่อปลาหลี่หยู (หลี่ฮื้อ) จะพยายามว่ายและกระโดดข้ามประตูดังกล่าว หากข้ามไปได้จะกลายเป็นมังกร ในสมัยโบราณตำนานและภาพประตูมังกรนี้มักใช้เมื่อมีการสอบข้าราชการโดยอวยพรขอให้เหล่าบัณฑิตสอบผ่าน

บนกำแพงด้านหนึ่งของทางเข้าวัดเนินหยกมีการประดับภาพเต่ากำลังแบกหนังสือและแหวกว่ายอยู่ท่ามกลางแม่น้ำ เหนือภาพขึ้นไปเขียนตัวอักษรจีนคือ “เสินกุยหลัวซู” ซึ่งแปลว่า “เต่าเทพและคัมภีร์หลัว” ภาพและชื่อภาพดังกล่าวนี้สัมพันธ์กับตำนานจีนเรื่องหนึ่งซึ่งกล่าวถึง เต่าตัวหนึ่งปรากฏตัวที่แม่น้ำหลัวและบนกระดองมีภาพแสดงผังอย่างหนึ่ง ในตำนานกล่าวถึงจักรพรรดิหยู่เห็นภาพนั้นแล้วนำมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมจนสำเร็จ หนังสือ ซ่างซู ซึ่งเป็นหนังสือโบราณของจีนยังบันทึกผังดังกล่าวไว้ด้วย

สถูปองค์นี้ออกแบบโดย Nguyen Van Sieu โดยมีรูปร่างคล้ายกับพู่กันจีน มีเรียกว่าสถูปพู่กัน หรือ Thap But ในภาษาเวียดนาม ทั้งนี้สถูปพู่กันตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของประตูทางเข้าของวัดเนินหยก ด้านหนึ่งของสถูปเขียนเป็นภาษาจีนซึ่งแปลความได้ว่า “เขียนท้องฟ้า” ตัวสถูปแทนพู่กัน ส่วนฐานสถูปซึ่งก่อด้วยหินแทนแท่นหมึก การที่สร้างสัญลักษณ์พู่กันและแท่นหมึกไว้อาจเกี่ยวข้องกับการที่วัดนี้ทำหน้าที่แทนวิหารวรรณกรรม หรือวิหารขงจื้อซึ่งเป็นวิหารแห่งปราชญ์ที่ย้ายไปอยู่เมืองเว้

ประติมากรรมรูปนายพลเตรินฮังโด๋วถือเป็นประติมากรรมสำคัญของวัดหง็อกเซินที่มีคนมากราบไหว้บูชา ซึ่งเป็นประติมากรรมรูปบุคคลขนาดเล็กตั้งไว้ในซุ้มบูชา นายพลเตรินฮังโด๋วเป็นนายพลคนสำคัญในสมัยราชวงศ์เตริ่นโดยมีบทบาทสำคัญในการคุมกองทหารเวียดเพื่อรับกับมองโกลในช่วงพุทศตวรรษที่ 18 และท้ายสุดกองทัพของท่านนายพลได้รับชัยชนะ ดังนั้นท่านจึงได้รับการยกย่องเป็นอย่างมาก และได้รับการเชิดชูเป็นเทพเจ้าที่มีความสามารถในด้านการรบ และความซื่อสัตย์

สะพานฮุก ซึ่งแปลว่าสะพานพระอาทิตย์ขึ้น สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2418 เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเกาะกลางทะเลสาบ Hoan Kiem ซึ่งมีที่ตั้งของวัดเนินหยก กับแผ่นดิน สะพานสร้างขึ้นจากไม้และทาสีแดงตลอดแนว

หมวดหมู่ศิลปะจามและเวียดนาม

หมวดหมู่ศิลปะจามและเวียดนาม,อาณาจักรจาม,อาณาจักรเวียด,ศิลปะหัวล่าย,ศิลปะดงเดือง,ศิลปะบินดิ่ญ

Choose a category...

plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความศิลปะจามและเวียด

 • ศิลปะจามและเวียดนาม
    ประเทศเวียดนาม หรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน โดยมีอาณาเขตทางเหนือติดต่อกับประเทศจีน ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศกัมพูชาและประเทศลาว ทางทิศใต้ติดต่อกับทะเลจีนใต้ ส่วนอาณาเขตทางทิศตะวันออกนั้นติดต่อกับอ่าวตังเกี๋ยดินแดนที่เรียกว่าประเทศเวียดนามในปัจจุบันมีพัฒนาการอันยาวนานโดยมีหลักฐานเก่าแก่ไปถึงสมัยยุคหินเก่า ดินแดนแห่งนี้ยังประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลายหลาย ที่มีบทบาทอย่างมากคือ…
  Written on วันอังคาร, ๐๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๑:๒๘
 • ภาพรวมปราสาทเฝือกล็อค หรือ ปราสาททอง - Phuoc Loc
  ปราสาทเฝือกล็อค หรืออีกชื่อหนึ่งคือปราสาททอง ตั้งอยู่บนเนินกลางกลางป้อมปราการจาบาน ในจังหวัดบิญดิ่ญ ปัจจุบันเหลือเพียงปราสาทประธานเพียงหลังเดียวเท่านั้น ทั้งนี้การสร้างศาสนสถานบนเขาสูงเริ่มพบในศิลปะจามตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 17 ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมร แต่เดิมมีการค้นพบศิวลึงค์พร้อมฐาน ทำให้ทราบว่าศาสนสถานี้แต่เดิมสร้างขึ้นในไศวนิกาย…
  Written on วันอังคาร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๐:๐๐
 • ภาพรวมปราสาทบาญอิต - Bahn It
  ปราสาทบาญอิต หรือปราสาทเงินสร้างบนเนินเขาบนชายฝั่งด้านทิศใต้ของแม่น้ำกอน ในจังหวัดบิญดิ่ญ ชื่อ “บาญอิต” ตั้งโดยคนพื้นถิ่นโดยแปลว่าขนมเค้กที่มีทรงปิรามิดสี่เหลี่ยม ส่วน ชื่อ “ปราสาทเงิน” เป็นชื่อที่ตั้งโดยชาวฝรั่งเศส…
  Written on วันอังคาร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๕:๕๖
 • โคปุระในปราสาทบาญอิต - Bahn It
  โคปุระตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของศาสนสถานในตำแหน่งที่ต่ำกว่าปราสาทประธาน ผนังประดับเสาห้าต้น แต่ละต้นเซาะร่องไม่ถึงหัวเสา และซุ้มมีรูปทรงคล้ายใบหอกเรียบแสดงถึงลักษณะศิลปะบิญดิ่ญ ทั้งนี้โคปุระ คือ อาคารประเภทหนึ่งที่สร้างไว้เพื่อเป็นประตูทางเข้าออกศาสนสถาน ในศิลปะจามนิยมสร้างไว้เพียงทางด้านหน้าของศาสนสถานซึ่งก็คือทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งต่างจากศิลปะเขมรที่บางครั้งอาจสร้างโคปุระไว้ทั้งสี่ด้านของศาสนสถาน
  Written on วันอังคาร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๖:๐๐
 • ปราสาทประธานในปราสาทบาญอิต - Bahn It
  ปราสาทประธานสร้างในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีมุขทางที่ด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว อีกสามด้านเป็นประตูหลอก แต่เดิมเคยประดิษฐานประติมากรรมพระศิวะซึ่งกำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 รูปแบบปราสาท อาทิ เสาประดับผนังห้าเสาที่มีการเซาะร่องตรงกลางแต่ไม่ทะลุบัวหัวเสา…
  Written on วันอังคาร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๖:๐๗

คำค้น ศิลปะจามและเวียด

Bahn It Da Nang Ha Noi Hanoi Ho Chi Minh Hue Imperial City Khanh Hoa Museum of History Ngoc Son Ninh Thuan Po Nagar Po Rome Quang Nam The Museum of Cham Sculpture Vietnam History Museum ขวงนัม ขาญหัว ครุฑ ฐาน ดานัง ตราเกียว นิญถวน บิญดิ่ญ ปราสาทดงเดือง ปราสาทบริวาร ปราสาทประธาน ปราสาทมิเซิน ปราสาทโพนคร ปราสาทโพโรเม่ พระราชวังเมืองเว้ พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามประจำเมืองดานัง พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำเมืองโฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เวียดนามประจำเมืองฮานอย พุทธศาสนา ลัทธิเต้า วัดดอกบัว วัดวิหารเสาเดียว วัดหง็อกเซิน วัดเนินหยก วันเหมียว วิหารวรรณกรรม ศิลปะจาม ศิลปะดงเดือง ศิลปะบิญดิ่ญ ศิลปะมิเซิน A1 ศิลปะมิเซินE1 ศิลปะราชวงศ์ลี้ ศิลปะราชวงศ์เลระยะหลัง ศิลปะราชวงศ์เหงียน ศิลปะสมัยหลัง ศิลปะเวียด ศิวนาฏราช สิงห์ สุสาน หน้าบัน ฮานอย ฮินดู เว้ โฮจิมินห์

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

16448348
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3683
212423
3683
16232077
216106
0
16448348
Server Time: 19-09-2021 18:02:32