Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

ประติมากรรมรูปบุคคลกำลังแสดงท่าฟ้อนรำ ศิราภรณ์ที่ประกอบด้วยตาบขนาดเล็กๆ และลักษณะผ้านุ่งที่ประกอบด้วยชายพกรูปถุงขนาดเล็กและปลายชายพกยาวจรดพื้น ริ้วผ้าบนปลายชายพกแสดงการทบไปมาแบบซิกแซก ริ้วผ้ามีลักษณะประดิษฐ์ ทำให้กำหนดอายุประติมากรรมชิ้นนี้ไว้ในสมัยมิเซิน A1 ทั้งนี้ศิลปะจามนิยมแกะสลักประติมากรรมกำลังฟ้อนรำ หรือเล่นดนตรีอย่างมาก โดยนิยมประดับไว้ที่ฐานอาคาร อาจมีความหมายถึงการบูชาเทพซึ่งอยู่ภายในด้วยการรำฟ้อน และเล่นดนตรีนั่นเอง

ช่างจามหลายสมัยอาทิ ดงเดือง มิเซิน A1 นิยมประดับประติมากรรมศิลารูปช้างบนตัวปราสาท ทั้งนี้เอกลักษณ์ประติมากรรมช้างในสมัยมิเซิน A1 ที่แตกต่างจากยุคอื่นๆคือ ช้างแสดงท่าทางกำลังเดินไปข้างหน้า ในขณะเดียวกันหันหน้ามาทางผู้ดู และงวงปัดไปทางด้านข้าง ในขณะที่ยุคอื่นๆมักไม่แสดงท่าทางเคลื่อนไหว ช้างศิลาในลักษณะเช่นนี้ยังมีเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ดานัง และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำเมืองฮานอยด้วย โดยบางตัวมีการประดับศิราภรณ์แบบที่นิยมในประติมากรรมบุคคลสมัยศิลปะมิเซิน A1

ประติมากรรมพระศิวะในศิลปะจามสมัยหลังมีเอกลักษณะเฉพาะตัว ที่สำคัญคือ สวมหมวกทรงกระบอกซึ่งแต่เดิมศิราภรณ์ดังกล่าวเป็นของพระวิษณุ ส่วนพระศิวะนิยมพระเกศาถักเป็นชฎามกุฏ ลักษณะเช่นนี้แสดงถึงการที่ช่างไม่เข้าใจประติมานวิทยาดั้งเดิมของเทพฮินดูเหล่านี้แล้ว นอกจากนี้ยังไว้พระมัสสุซึ่งแสดงถึงอิทธิพลศิลปะจีน ทั้งนี้พระศิวะ เป็นหนึ่งในเทพเจ้าองค์สำคัญทั้งสามของศาสนาฮินดูอันประกอบด้วย พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม เทพแต่ละองค์มีหน้าที่แตกต่างกันไป โดยพระพรหมคือผู้สร้าง พระวิษณุคือผู้รักษา และพระศิวะคือผู้ทำลาย

หน้านบันชิ้นนี้แกะสลักรูปครุฑยุดนาคเต็มหน้าบัน ลักษณะครุฑที่ขอบปากตรงไม่งุ้ม ศิราภรณ์ประดับด้วยตาบขนาดเล็กไม่มีลวดลายใดๆ ทำให้กำหนดอายุหน้าบันชิ้นนี้ไว้ในช่วงมิเซิน A1 ตามตำนานนั้น ครุฑและนาคเป็นพี่น้องต่างมารดากัน มารดาของครุฑคือ นางวินตา ส่วนมารดาของครุฑคือ นางกัทรู ทั้งสองเป็นภรรยาของฤาษีกัศยปมุนี แต่ถึงแม้จะเป็นพี่น้องกัน แต่มีเรื่องไม่ลงรอยกันเสมอ และนาคเป็นอาหารของครุฑ ดังนั้นช่างมักทำภาพครุฑกำลังจับหรือยุดนาค เพื่อแสดงการต่อสู้กันระหว่างทั้งสองฝ่าย

ครุฑ เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่ปรากฏในศิลปะจามมาเป็นเวลานานแล้ว โดยแต่ละยุคมีลักษณะเด่นของตนเอง ครุฑชิ้นนี้จัดอยู่ในศิลปะสมัยบิญดิ่ญ โดยมีลักษณะสำคัญคือ ชายพกด้านหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยม นอกจากนี้ยังปรากฏลักษณะเด่นอื่นๆที่รับอิทธิพลจากศิลปะเขมรในช่วงเวลานั้น อาทิ มีแถวกนกและบั้งระหว่างพระเนตรทั้งสองข้าง ปากงุ้มขึ้นโดยปากล่างใหญ่กว่าปากบน ตามตำนานนั้น ครุฑและนาคเป็นพี่น้องต่างมารดากัน มารดาของครุฑคือ นางวินตา ส่วนมารดาของครุฑคือ นางกัทรู ทั้งสองเป็นภรรยาของฤาษีกัศยปมุนี แต่ถึงแม้จะเป็นพี่น้องกัน แต่มีเรื่องไม่ลงรอยกันเสมอ และนาคเป็นอาหารของครุฑ ดังนั้นช่างมักทำภาพครุฑกำลังจับหรือยุดนาค เพื่อแสดงการต่อสู้กันระหว่างทั้งสองฝ่าย

สิงห์คืองานประดับอย่างหนึ่งที่ช่างจามหลายสมัยเช่น ดงเดือง มิเซิน A1 บิญดิ่ญ โดยช่างนิยมใช้ประติมากรรมรูปสิงห์ประดับสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะส่วนฐาน ลักษณะดังกล่าวคงมีต้นเค้ามาตั้งแต่ศิลปะอินเดีย สำหรับสิงห์ตัวนี้อยู่ในท่ายกขาและเอี้ยวตัวมาทางด้านหน้า อ้าปากแลบลิ้น มีแต่แผงขนคอ แสดงถึงลักษณะของสิงห์ในสมัยศิลปะมิเซิน A1 ในบิญดิ่ญซึ่งเป็นสมัยหลังจะแตกต่างออกไปโดยสิงห์มีการประดับกระดิ่งที่คอด้วย

หมวดหมู่ศิลปะจามและเวียดนาม

หมวดหมู่ศิลปะจามและเวียดนาม,อาณาจักรจาม,อาณาจักรเวียด,ศิลปะหัวล่าย,ศิลปะดงเดือง,ศิลปะบินดิ่ญ

Choose a category...

plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความศิลปะจามและเวียด

 • ศิลปะจามและเวียดนาม
    ประเทศเวียดนาม หรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน โดยมีอาณาเขตทางเหนือติดต่อกับประเทศจีน ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศกัมพูชาและประเทศลาว ทางทิศใต้ติดต่อกับทะเลจีนใต้ ส่วนอาณาเขตทางทิศตะวันออกนั้นติดต่อกับอ่าวตังเกี๋ยดินแดนที่เรียกว่าประเทศเวียดนามในปัจจุบันมีพัฒนาการอันยาวนานโดยมีหลักฐานเก่าแก่ไปถึงสมัยยุคหินเก่า ดินแดนแห่งนี้ยังประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลายหลาย ที่มีบทบาทอย่างมากคือ…
  Written on วันอังคาร, ๐๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๑:๒๘
 • ภาพรวมปราสาทเฝือกล็อค หรือ ปราสาททอง - Phuoc Loc
  ปราสาทเฝือกล็อค หรืออีกชื่อหนึ่งคือปราสาททอง ตั้งอยู่บนเนินกลางกลางป้อมปราการจาบาน ในจังหวัดบิญดิ่ญ ปัจจุบันเหลือเพียงปราสาทประธานเพียงหลังเดียวเท่านั้น ทั้งนี้การสร้างศาสนสถานบนเขาสูงเริ่มพบในศิลปะจามตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 17 ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมร แต่เดิมมีการค้นพบศิวลึงค์พร้อมฐาน ทำให้ทราบว่าศาสนสถานี้แต่เดิมสร้างขึ้นในไศวนิกาย…
  Written on วันอังคาร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๐:๐๐
 • ภาพรวมปราสาทบาญอิต - Bahn It
  ปราสาทบาญอิต หรือปราสาทเงินสร้างบนเนินเขาบนชายฝั่งด้านทิศใต้ของแม่น้ำกอน ในจังหวัดบิญดิ่ญ ชื่อ “บาญอิต” ตั้งโดยคนพื้นถิ่นโดยแปลว่าขนมเค้กที่มีทรงปิรามิดสี่เหลี่ยม ส่วน ชื่อ “ปราสาทเงิน” เป็นชื่อที่ตั้งโดยชาวฝรั่งเศส…
  Written on วันอังคาร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๕:๕๖
 • โคปุระในปราสาทบาญอิต - Bahn It
  โคปุระตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของศาสนสถานในตำแหน่งที่ต่ำกว่าปราสาทประธาน ผนังประดับเสาห้าต้น แต่ละต้นเซาะร่องไม่ถึงหัวเสา และซุ้มมีรูปทรงคล้ายใบหอกเรียบแสดงถึงลักษณะศิลปะบิญดิ่ญ ทั้งนี้โคปุระ คือ อาคารประเภทหนึ่งที่สร้างไว้เพื่อเป็นประตูทางเข้าออกศาสนสถาน ในศิลปะจามนิยมสร้างไว้เพียงทางด้านหน้าของศาสนสถานซึ่งก็คือทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งต่างจากศิลปะเขมรที่บางครั้งอาจสร้างโคปุระไว้ทั้งสี่ด้านของศาสนสถาน
  Written on วันอังคาร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๖:๐๐
 • ปราสาทประธานในปราสาทบาญอิต - Bahn It
  ปราสาทประธานสร้างในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีมุขทางที่ด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว อีกสามด้านเป็นประตูหลอก แต่เดิมเคยประดิษฐานประติมากรรมพระศิวะซึ่งกำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 รูปแบบปราสาท อาทิ เสาประดับผนังห้าเสาที่มีการเซาะร่องตรงกลางแต่ไม่ทะลุบัวหัวเสา…
  Written on วันอังคาร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๖:๐๗

คำค้น ศิลปะจามและเวียด

Bahn It Da Nang Ha Noi Hanoi Ho Chi Minh Hue Imperial City Khanh Hoa Museum of History Ngoc Son Ninh Thuan Po Nagar Po Rome Quang Nam The Museum of Cham Sculpture Vietnam History Museum ขวงนัม ขาญหัว ครุฑ ฐาน ดานัง ตราเกียว นิญถวน บิญดิ่ญ ปราสาทดงเดือง ปราสาทบริวาร ปราสาทประธาน ปราสาทมิเซิน ปราสาทโพนคร ปราสาทโพโรเม่ พระราชวังเมืองเว้ พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามประจำเมืองดานัง พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำเมืองโฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เวียดนามประจำเมืองฮานอย พุทธศาสนา ลัทธิเต้า วัดดอกบัว วัดวิหารเสาเดียว วัดหง็อกเซิน วัดเนินหยก วันเหมียว วิหารวรรณกรรม ศิลปะจาม ศิลปะดงเดือง ศิลปะบิญดิ่ญ ศิลปะมิเซิน A1 ศิลปะมิเซินE1 ศิลปะราชวงศ์ลี้ ศิลปะราชวงศ์เลระยะหลัง ศิลปะราชวงศ์เหงียน ศิลปะสมัยหลัง ศิลปะเวียด ศิวนาฏราช สิงห์ สุสาน หน้าบัน ฮานอย ฮินดู เว้ โฮจิมินห์

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

16448486
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3821
212423
3821
16232077
216244
0
16448486
Server Time: 19-09-2021 19:01:12