Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

แม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ประติมากรรมแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด สร้างจำลองเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในค.ศ.1858 เป็นเวลาเกือบ 150 ปีแล้ว แต่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ทางศาสนาที่เกิดขึ้นในยุคใหม่ 4 ปีก่อนหน้าแม่พระมาปรากฏ ในค.ศ.1854 พระสันตะปาปาปีโอที่ 9 ได้ประกาศข้อความเชื่อว่า การปฏิสนธิพระคริสต์ของแม่พระนั้น ปราศจากมลทินทางร่างกายทั้งมวล เกิดจากอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเป็นการย้ำธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวคริสต์นั่นเอง จนในค.ศ.1858 แบร์นาแด๊ต ซูบิรูส์ เด็กหญิงชาวเมืองลูร์ดที่มีฐานะยากจน ได้พบอัศจรรย์จากพระนางมารีย์ คือพระนางเสด็จมาหาเธอถึง 18 ครั้ง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม 1858 ในถ้ำแห่งหนึ่งบนภูเขา ระหว่างนั้นพระนางสอนให้แบร์นาแด๊ตสวดภาวนาและสร้างวัดขึ้น พร้อมกับขุดน้ำพุในบริเวณถ้ำที่พระนางปรากฏ เมื่อแบร์นาแด๊ตได้ติดต่อบาทหลวงท้องถิ่นให้สร้างวัดตามที่แม่พระทรงขอร้อง กลับถูกขอให้พิสูจน์ว่า ผู้ที่แบร์นาแด๊ตพบเป็นแม่พระจริงๆ เธอได้พยายามวิงวอนขอให้พระนางบอกชื่อ เพื่อที่จะได้ไปตอบบาทหลวง พระนางตอบว่า “เราชื่อการปฏิสนธินิรมล” (Je suis Immaculate conception) ซึ่งเธอไม่ทราบความหมาย แต่พระสังฆราชแห่งลูร์ดทราบดีในข้อความเชื่อที่เพิ่งประกาศ หลังจากนั้น แบร์นาแด๊ตได้บวชเป็นชี และมีการสืบสวนเรื่องราวของเธอ จนกระทั่งในปี 1862 ก็มีการสร้างโบสถ์ที่ถ้ำแห่งนั้น แบร์นาแด๊ตเสียชีวิตเมื่ออายุได้ 39 ปี และได้รับการประกาศเป็นนักบุญในปี 1933 ประติมากรรมแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ดนั้น สร้างตามคำบอกเล่าของแบร์นาแด๊ตเอง คือเป็นแม่พระที่สวมอาภรณ์สีขาว แต่มีผ้าคาดเอวสีฟ้า (เป็นสีประจำองค์ของแม่พระ) และถือสายประคำไว้ในมือ โดยมากจะพนมมือไว้ระดับอุระ และมีเด็กหญิงเล็กๆคุกเข่าอยู่ข้างหน้า คือตัวแบร์นาแด๊ตเอง

Read 4798 times
อาจารย์ปติสร เพ็ญสุต

ที่ทำงาน สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประวัติการศึกษา

ปี 2550 สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี

ปี 2554 สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี 2553-2554 Specialist officer ภัณฑารักษ์ประจำ VR Museum บริษัทคิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด

ปี 2555 ผู้จัดการฝ่ายงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความศิลปะฟิลิปปินส์

 • ศิลปะฟิลิปปินส์
  ศิลปะฟิลิปปินส์            รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี สังกัด: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี…
  Written on วันอังคาร, ๐๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๑:๔๐
 • กำแพงเมืองอินทรามูรอส (Intramuros)
  เมืองอินทรามูรอส เมืองเก่าของมะนิลา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำปาซิก (Pasig River) ภายในกำแพงเมืองรูปหัวธนูซึ่งเป็นกำแพงเมืองแบบตะวันตกที่ได้รับความนิยมในระยะนั้น กำแพงแต่ละด้านยาว 4 กิโลเมตร เมืองนี้เดิมเป็นที่ตั้งพระราชวังของราชาสุไลมาน…
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๘:๕๓
 • ป้อมซานติอาโก (Santiago)
  ป้อมซานติอาโก้ซึ่งอยู่ทางเหนือของเมืองอินทรามูรอส เดิมเป็นที่ตั้งป้อมของสุลต่านสุไลมาน ต่อมา ใน ค.ศ.1571 ชาวสเปนสถาปนาเมืองมะนาขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่ของฟิลิปปินส์ และสร้างป้อมซานติอาโกขึ้น ป้อมนี้เดิมมีกำแพงสร้างขึ้นด้วยไม้ ต่อมาถูกทำลายด้วยโจรสลัดจีน จึงมีการสร้างขึ้นใหม่โดยใช้หิน…
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๙:๐๖
 • เซนต์เจมส์ (St. James) ปราบแขกมัวร์ ประตูซานติอาโก
  เซนต์เจมส์ หนึ่งในอัครสาวกของพระเยซูและนักบุญผู้อุปถัมภ์ประเทศสเปน เนื่องจากฟิลิปปินส์เคยตกเป็นเมืองขึ้นสเปนจึงมีการใช้ภาพนักบุญองค์นี้ประดับประตูของป้อมซานติอาโก้ด้วย อนึ่ง เนื่องด้วยสเปนเคยตกอยู่ภายใต้แขกมัวรู้นับถือศาสนาอิสลามแต่ต่อมาชาวคริสต์สามารถปราบปรามแขกมัวร์ลงได้ ด้วยเหตุนี้ เซนต์เจมส์จึงมักแสดงภาพเป็นนักบุญขี่ม้าเหยียบย่ำอยู่บนแขกมัวร์ ภาพสลักนี้เป็นสิ่งที่ทำขึ้นใหม่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๙:๐๘
 • อาสนวิหารแห่งเมืองมะนิลา (Manila Cathedral)
  อาสนวิหารแห่งมะนิลา สร้างขึ้นมาแล้วตั้งแต่ ค.ศ.1571 เนื่องด้วยภัยแผ่นดินไหว พายุและสงครามทำให้โบสถ์แห่งนี้ถูกทำลายและสร้างใหม่หลายครั้ง ครั้งหลังสุดสร้างขึ้นใหม่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง รูปแบบปัจจุบันของอาสนวิหารแห่งมะนิลา มีแผนผังเป็นรูปกากบาทแบบละติน (Latin Cross)…
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๙:๑๑

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

14015499
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
521159
0
521159
13494175
521159
0
14015499
Server Time: 07-12-2019 23:57:46