Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

ตู้ศีลมหาสนิท

Written by 
Rate this item
(0 votes)
ตู้ศีลมหาสนิท

ตู้ศีลมหาสนิท คำว่า ตู้ศีล หรือ Tabernacle มีที่มาจากคำภาษาละตินว่า Tabernaculum หมายถึงเต็นท์หรือกระโจม ซึ่งก็คือกระโจมของชาวอิสราเอลที่ใช้ประดิษฐานหีบพันธสัญญาของโมเสส ในยามที่เร่ร่อนอยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา 40 ปี ในเวลานั้นชาวยิวไม่มีดินแดนของตนเอง จึงขนหีบพันธสัญญาติดตัวไปด้วย และพระผู้เป็นเจ้าสถิตในกระโจมนั้น ในพันธสัญญาใหม่ ชาวคาทอลิกเชื่อว่า พระเยซูเจ้าทรงประทับในศีลมหาสนิท และในคำสอน เรื่องการเปลี่ยนสาร หรือ Transubstantiation เชื่อว่า ขนมปังและเหล้าองุ่น (ศีลมหาสนิท) ที่ผ่านพิธีการเสกโดยพระสงฆ์แล้ว จะกลับกลายเป็นพระกายและพระโลหิตจริงๆ มิใช่การเปรียบเปรยทางสัญลักษณ์เท่านั้น ดังนั้น นิกายคาทอลิกจึงให้ความสำคัญกับศีลมหาสนิทเป็นอย่างมาก ความเชื่อเรื่องสถานะของศีลมหาสนิทจะแตกต่างออกไปตามแต่ละนิกาย บางนิกายมิได้เชื่อเรื่องการเปลี่ยนสาร แต่เป็นเพียงพิธีกรรมที่ระลึกถึงการเลี้ยงครั้งสุดท้าย (Last supper) เท่านั้น โดยทั่วไปตู้ศีลจะตกแต่งประดับประดาอย่างงดงามหรูหราตามความนิยมในสมัยต่างๆ อาจใช้วัสดุเป็นไม้ โลหะ หรืออัญมณีอื่นๆ หากมีศีลอยู่ในตู้ จะใช้ผ้าคลุมไว้ เพื่อสื่อให้ถึงกระโจมของชาวยิว และมีการจุดตะเกียงเอาไว้ข้างตู้ศีล ทั้ง 2 ความหมายนี้สื่อให้เห็นพันธสัญญาเดิม เมื่อพระเจ้าประทับในกระโจมของชาวอิสราเอล โดยมาก ตู้ศีลจะประดิษฐานไว้ด้านหลังพระแท่น หรือผนังด้านข้างของวัด จะไม่วางบนพระแท่น ด้านในของตู้จะเก็บผอบศีล ซึ่งบรรจุศีลมหาสนิทที่เสกแล้ว

Read 5240 times
อาจารย์ปติสร เพ็ญสุต

ที่ทำงาน สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประวัติการศึกษา

ปี 2550 สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี

ปี 2554 สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี 2553-2554 Specialist officer ภัณฑารักษ์ประจำ VR Museum บริษัทคิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด

ปี 2555 ผู้จัดการฝ่ายงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความศิลปะฟิลิปปินส์

 • ศิลปะฟิลิปปินส์
  ศิลปะฟิลิปปินส์ ศิลปะฟิลิปปินส์            รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี สังกัด: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี…
  Written on วันอังคาร, ๐๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๑:๔๐
 • กำแพงเมืองอินทรามูรอส (Intramuros)
  กำแพงเมืองอินทรามูรอส (Intramuros) เมืองอินทรามูรอส เมืองเก่าของมะนิลา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำปาซิก (Pasig River) ภายในกำแพงเมืองรูปหัวธนูซึ่งเป็นกำแพงเมืองแบบตะวันตกที่ได้รับความนิยมในระยะนั้น กำแพงแต่ละด้านยาว 4 กิโลเมตร เมืองนี้เดิมเป็นที่ตั้งพระราชวังของราชาสุไลมาน…
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๘:๕๓
 • ป้อมซานติอาโก (Santiago)
  ป้อมซานติอาโก (Santiago) ป้อมซานติอาโก้ซึ่งอยู่ทางเหนือของเมืองอินทรามูรอส เดิมเป็นที่ตั้งป้อมของสุลต่านสุไลมาน ต่อมา ใน ค.ศ.1571 ชาวสเปนสถาปนาเมืองมะนาขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่ของฟิลิปปินส์ และสร้างป้อมซานติอาโกขึ้น ป้อมนี้เดิมมีกำแพงสร้างขึ้นด้วยไม้ ต่อมาถูกทำลายด้วยโจรสลัดจีน จึงมีการสร้างขึ้นใหม่โดยใช้หิน…
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๙:๐๖
 • เซนต์เจมส์ (St. James) ปราบแขกมัวร์ ประตูซานติอาโก
  เซนต์เจมส์ (St. James) ปราบแขกมัวร์ ประตูซานติอาโก เซนต์เจมส์ หนึ่งในอัครสาวกของพระเยซูและนักบุญผู้อุปถัมภ์ประเทศสเปน เนื่องจากฟิลิปปินส์เคยตกเป็นเมืองขึ้นสเปนจึงมีการใช้ภาพนักบุญองค์นี้ประดับประตูของป้อมซานติอาโก้ด้วย อนึ่ง เนื่องด้วยสเปนเคยตกอยู่ภายใต้แขกมัวรู้นับถือศาสนาอิสลามแต่ต่อมาชาวคริสต์สามารถปราบปรามแขกมัวร์ลงได้ ด้วยเหตุนี้ เซนต์เจมส์จึงมักแสดงภาพเป็นนักบุญขี่ม้าเหยียบย่ำอยู่บนแขกมัวร์ ภาพสลักนี้เป็นสิ่งที่ทำขึ้นใหม่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๙:๐๘
 • อาสนวิหารแห่งเมืองมะนิลา (Manila Cathedral)
  อาสนวิหารแห่งเมืองมะนิลา (Manila Cathedral) อาสนวิหารแห่งมะนิลา สร้างขึ้นมาแล้วตั้งแต่ ค.ศ.1571 เนื่องด้วยภัยแผ่นดินไหว พายุและสงครามทำให้โบสถ์แห่งนี้ถูกทำลายและสร้างใหม่หลายครั้ง ครั้งหลังสุดสร้างขึ้นใหม่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง รูปแบบปัจจุบันของอาสนวิหารแห่งมะนิลา มีแผนผังเป็นรูปกากบาทแบบละติน (Latin Cross)…
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๙:๑๑

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

12755670
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
71101
0
71101
11794626
960879
0
12755670
Server Time: 22-08-2019 15:05:34