Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

แม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ภูเขาคาร์แมล (Carmel) ตั้งอยู่ในประเทศอิสราเอล เป็นสถานที่บำเพ็ญพรตของนักบวชและฤาษีในคณะคาร์เมไลท์ (Carmelite) จำนวนหนึ่ง ที่สร้างโบสถ์ในชื่อของพระนางมารีย์ ในช่วงศตวรรษที่ 12 -13 เชื่อกันว่าแม่พระได้เสด็จมาประทานสายจำพวก (Scapular) แก่นักบุญซีมอน สต๊อค (St. Simon Stock) ซึ่งสายจำพวกนี้ ย่อขนาดลงมาจากชุดเครื่องแบบของภราดาคาร์เมลไลท์ เป็นสีน้ำตาล ด้านหนึ่งจะอยู่ที่อกและอีกด้านจะอยู่ที่หลัง ชาวคาทอลิกในช่วงศตวรรษที่ 15-16 มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าในสายจำพวกนี้ ถึงกับมีคำกล่าวอ้างพระสัญญาของแม่พระว่า หากใครสวมสายจำพวกนี้ในขณะสิ้นใจจะไม่ตกนรก และยังมีการสร้างประติมากรรมแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมลโปรดวิญญาณในนรกอีกด้วย อย่างไรก็ตาม พระศาสนจักรคาทอลิกไม่รับรองความเชื่อนี้ และไม่รับรองการปรากฏมาของแม่พระต่อนักบุญซีมอน สต๊อก แต่ขนบธรรมเนียมการแสดงความศรัทธาต่อสายจำพวก ในฐานะที่ผู้สวมจะเข้าเป็นสมาชิกคณะคาร์เมไลท์ยังคงถือปฏิบัติอยู่ โดยผู้สวมจะต้องถือพรหมจรรย์ หรือหากแต่งงานแล้วก็จะต้องเคร่งครัดต่อคำสัญญาในศีลสมรส และสวดภาวนาสั้นๆในแต่ละวันตามที่กำหนด ประติมากรรมแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล มักแสดงออกเป็นรูปพระแม่อุ้มพระกุมาร แม่พระมักจะทรงมงกุฏและอาภรณ์สีน้ำตาลตามแบบนักบวชคณะคาร์เมไลท์ (อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นว่าอาภรณ์จะเป็นสีน้ำตาลเสมอไป) อุ้มพระกุมารเยซูไว้ ทั้งสององค์ถือสายจำพวกสีน้ำตาลไว้ในพระหัตถ์ในท่าประทานให้นักบุญซีมอน สต๊อก สำหรับในภาพนี้ เป็นภาพแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล แต่ทรงเครื่องอาภรณ์อย่างหรูหราตามความนิยมในฟิลิปปินส์ แม่พระและพระกุมารถือสายจำพวกไว้ในพระหัตถ์ ห้อมล้อมด้วยนิกรเทวดา ขณะที่นักบุญซีโมน สต๊อก อยู่ในอีกซุ้มหนึ่ง

Read 7257 times
อาจารย์ปติสร เพ็ญสุต

ที่ทำงาน สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประวัติการศึกษา

ปี 2550 สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี

ปี 2554 สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี 2553-2554 Specialist officer ภัณฑารักษ์ประจำ VR Museum บริษัทคิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด

ปี 2555 ผู้จัดการฝ่ายงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความศิลปะฟิลิปปินส์

 • ศิลปะฟิลิปปินส์
  ศิลปะฟิลิปปินส์            รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี สังกัด: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี…
  Written on วันอังคาร, ๐๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๑:๔๐
 • กำแพงเมืองอินทรามูรอส (Intramuros)
  เมืองอินทรามูรอส เมืองเก่าของมะนิลา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำปาซิก (Pasig River) ภายในกำแพงเมืองรูปหัวธนูซึ่งเป็นกำแพงเมืองแบบตะวันตกที่ได้รับความนิยมในระยะนั้น กำแพงแต่ละด้านยาว 4 กิโลเมตร เมืองนี้เดิมเป็นที่ตั้งพระราชวังของราชาสุไลมาน…
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๘:๕๓
 • ป้อมซานติอาโก (Santiago)
  ป้อมซานติอาโก้ซึ่งอยู่ทางเหนือของเมืองอินทรามูรอส เดิมเป็นที่ตั้งป้อมของสุลต่านสุไลมาน ต่อมา ใน ค.ศ.1571 ชาวสเปนสถาปนาเมืองมะนาขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่ของฟิลิปปินส์ และสร้างป้อมซานติอาโกขึ้น ป้อมนี้เดิมมีกำแพงสร้างขึ้นด้วยไม้ ต่อมาถูกทำลายด้วยโจรสลัดจีน จึงมีการสร้างขึ้นใหม่โดยใช้หิน…
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๙:๐๖
 • เซนต์เจมส์ (St. James) ปราบแขกมัวร์ ประตูซานติอาโก
  เซนต์เจมส์ หนึ่งในอัครสาวกของพระเยซูและนักบุญผู้อุปถัมภ์ประเทศสเปน เนื่องจากฟิลิปปินส์เคยตกเป็นเมืองขึ้นสเปนจึงมีการใช้ภาพนักบุญองค์นี้ประดับประตูของป้อมซานติอาโก้ด้วย อนึ่ง เนื่องด้วยสเปนเคยตกอยู่ภายใต้แขกมัวรู้นับถือศาสนาอิสลามแต่ต่อมาชาวคริสต์สามารถปราบปรามแขกมัวร์ลงได้ ด้วยเหตุนี้ เซนต์เจมส์จึงมักแสดงภาพเป็นนักบุญขี่ม้าเหยียบย่ำอยู่บนแขกมัวร์ ภาพสลักนี้เป็นสิ่งที่ทำขึ้นใหม่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๙:๐๘
 • อาสนวิหารแห่งเมืองมะนิลา (Manila Cathedral)
  อาสนวิหารแห่งมะนิลา สร้างขึ้นมาแล้วตั้งแต่ ค.ศ.1571 เนื่องด้วยภัยแผ่นดินไหว พายุและสงครามทำให้โบสถ์แห่งนี้ถูกทำลายและสร้างใหม่หลายครั้ง ครั้งหลังสุดสร้างขึ้นใหม่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง รูปแบบปัจจุบันของอาสนวิหารแห่งมะนิลา มีแผนผังเป็นรูปกากบาทแบบละติน (Latin Cross)…
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๙:๑๑

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

14016000
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
521660
0
521660
13494175
521660
0
14016000
Server Time: 08-12-2019 00:18:27