Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

นักบุญลอเรนโซ รุซ

Written by 
Rate this item
(0 votes)

โบสถ์ Binondo ได้รับแต่งตั้งให้เป็น Minor Basilica และเป็นสักการสถานสำหรับนักบุญลอเรนโซ รุซ นักบุญองค์แรกของฟิลิปปินส์ แม้ว่าฟิลิปปินส์จะมีคาทอลิกมากติดอันดับโลก แต่ก็มีนักบุญพื้นเมืองเพียง 2 องค์เท่านั้น หนึ่งในนั้นคือ เซนต์ลอเรนโซ รุซ ท่านเป็นลูกครึ่งจีน ฟิลิปปินส์ เกิดในชุมชนจีนในมะนิลา คือย่าน Binondo ในต้นศตวรรษที่ 17 ท่านได้รับการฝึกอบรมเป็นเสมียนในโบสถ์ Binondo นั้นเอง ชีวิตของท่านเรียบง่าย แต่งงานและมีลูก 2 คน จนกระทั่งถูกกล่าวหาว่าฆ่าชาวสเปนเจ้าอาณานิคม ท่านจึงลี้ภัยลงเรือไปกับบาทหลวงคณะโดมินิกัน 3 รูปที่จะไปแพร่ธรรมที่ญี่ปุ่น ขณะนั้นรัฐบาลโตกุกาว่าประกาศห้ามนับถือศาสนาคริสต์ ท่านและบาทหลวงทั้งสามจึงถูกทรมานหลายประการ หนึ่งในนั้นคือถูกจับแขวนห้อยหัวลงในหลุม ก่อนตายท่านประกาศว่า “ผมเป็นคาทอลิกจากเบื้องลึกของหัวใจ ผมยอมรับความตายนี้เพื่อพระผู้เป็นเจ้า และแม้จะมีถึงพันชีวิตผมก็จะถวายให้พระองค์” เซนต์ลอเรนโซถูกทรมานจนตาย ศพของท่านถูกเผาและโปรยเถ้าลงอ่าวนางาซากิ สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 ประกาศให้ท่านเป็นบุญราศีในปี 1981 เมื่อพระองค์สเด็จมาเยือนมะนิลา เป็นการประกาศนักบุญนอกกรุงวาติกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์คริสตจักรคาทอลิก และได้รับการประกาศเป็นนักบุญอีกครั้งในปี 1981 หลังจากตรวจสอบอัศจรรย์การหายจากอาการป่วยของเด็กที่เป็นไฮโดรเซฟาลัส ไม่มีใครทราบว่า นักบุญลอเรนโซ หน้าตาเป็นอย่างไร จึงสันนิษฐานกันว่าน่าจะคล้ายชาวฟิลิปปินส์ทั่วไป แต่งกายด้วยเสื้อสีขาวอันหมายถึงความบริสุทธิ์และถือกิ่งปาล์มอันหมายถึงความเป็นมรณสักขี

Read 8128 times
อาจารย์ปติสร เพ็ญสุต

ที่ทำงาน สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประวัติการศึกษา

ปี 2550 สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี

ปี 2554 สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี 2553-2554 Specialist officer ภัณฑารักษ์ประจำ VR Museum บริษัทคิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด

ปี 2555 ผู้จัดการฝ่ายงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความศิลปะฟิลิปปินส์

 • ศิลปะฟิลิปปินส์
  ศิลปะฟิลิปปินส์            รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี สังกัด: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี…
  Written on วันอังคาร, ๐๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๑:๔๐
 • กำแพงเมืองอินทรามูรอส (Intramuros)
  เมืองอินทรามูรอส เมืองเก่าของมะนิลา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำปาซิก (Pasig River) ภายในกำแพงเมืองรูปหัวธนูซึ่งเป็นกำแพงเมืองแบบตะวันตกที่ได้รับความนิยมในระยะนั้น กำแพงแต่ละด้านยาว 4 กิโลเมตร เมืองนี้เดิมเป็นที่ตั้งพระราชวังของราชาสุไลมาน…
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๘:๕๓
 • ป้อมซานติอาโก (Santiago)
  ป้อมซานติอาโก้ซึ่งอยู่ทางเหนือของเมืองอินทรามูรอส เดิมเป็นที่ตั้งป้อมของสุลต่านสุไลมาน ต่อมา ใน ค.ศ.1571 ชาวสเปนสถาปนาเมืองมะนาขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่ของฟิลิปปินส์ และสร้างป้อมซานติอาโกขึ้น ป้อมนี้เดิมมีกำแพงสร้างขึ้นด้วยไม้ ต่อมาถูกทำลายด้วยโจรสลัดจีน จึงมีการสร้างขึ้นใหม่โดยใช้หิน…
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๙:๐๖
 • เซนต์เจมส์ (St. James) ปราบแขกมัวร์ ประตูซานติอาโก
  เซนต์เจมส์ หนึ่งในอัครสาวกของพระเยซูและนักบุญผู้อุปถัมภ์ประเทศสเปน เนื่องจากฟิลิปปินส์เคยตกเป็นเมืองขึ้นสเปนจึงมีการใช้ภาพนักบุญองค์นี้ประดับประตูของป้อมซานติอาโก้ด้วย อนึ่ง เนื่องด้วยสเปนเคยตกอยู่ภายใต้แขกมัวรู้นับถือศาสนาอิสลามแต่ต่อมาชาวคริสต์สามารถปราบปรามแขกมัวร์ลงได้ ด้วยเหตุนี้ เซนต์เจมส์จึงมักแสดงภาพเป็นนักบุญขี่ม้าเหยียบย่ำอยู่บนแขกมัวร์ ภาพสลักนี้เป็นสิ่งที่ทำขึ้นใหม่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๙:๐๘
 • อาสนวิหารแห่งเมืองมะนิลา (Manila Cathedral)
  อาสนวิหารแห่งมะนิลา สร้างขึ้นมาแล้วตั้งแต่ ค.ศ.1571 เนื่องด้วยภัยแผ่นดินไหว พายุและสงครามทำให้โบสถ์แห่งนี้ถูกทำลายและสร้างใหม่หลายครั้ง ครั้งหลังสุดสร้างขึ้นใหม่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง รูปแบบปัจจุบันของอาสนวิหารแห่งมะนิลา มีแผนผังเป็นรูปกากบาทแบบละติน (Latin Cross)…
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๙:๑๑

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

14015660
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
521320
0
521320
13494175
521320
0
14015660
Server Time: 08-12-2019 00:02:11