Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

นักบุญแมคดาเลนแห่งนางาซากิ

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ที่โบสถ์ Binondo นอกจากจะเป็นสักการสถานของนักบุญรอเลนโซ รุซ มรณสักขีชาวฟิลิปปินส์แล้ว ยังเป็นสักการสถานของนักบุญแมคดาเลนแห่งนางาซากิด้วย แมคดาลีนเกิดเมื่อปี 1611 ใกล้นางาซากิ เธอเป็นชาวญี่ปุ่นที่เข้ารีตนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก พ่อแม่ของเธอถูกฆ่าตายจากการเบียดเบียนศาสนา เมื่อโตขึ้นเธอก็อุทิศตัวรับใช้บาทหลวงในคณะออกัสติน จนกระทั่งได้เข้าเป็นสมาชิกขั้นที่ 3 ในคณะ เธอมีหน้าที่สอนพระคัมภีร์ ดูแลเด็กเล็กและเยี่ยมผู้ป่วย จนกระทั่งบาทหลวงที่เธอรับใช้ถูกทรมานจนตาย เธอตัดสินใจหลบซ่อนอยู่ในป่า คอยให้กำลังใจ และสนับสนุนคริสเตียนที่ถูกเบียดเบียน เนื่องจากรัฐบาลโตกุกาวะไม่ต้องการให้มีศาสนาคริสต์ในญี่ปุ่น ในที่สุด เธอตัดสินใจเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ โดยแต่งชุดผู้ถือวินัยคณะนักบุญออกัสติน เธอถูกตัดสินให้ทรมานจนกว่าจะละทิ้งศาสนาคริสต์โดยขังไว้ในหลุมเป็นเวลา 13 วัน และในวันสุดท้าย เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นก็เติมน้ำลงไปเต็มหลุมจนเธอจมน้ำตายในที่สุด ร่างของเธอถูกเผาและทิ้งลงอ่าวนางาซากิ เพื่อไม่ให้พวกคริสเตียนเก็บไปเป็นพระธาตุ พระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 ประกาศให้เธอเป็นนักบุญในปี 1987 ในคราวที่เสด็จมาเยือนฟิลิปปินส์ รูปของเธอมันจะสร้างเป็นผู้หญิงสาวชาวญี่ปุ่น แต่งกายด้วยชุดนักบวชคณะนักบุญออกัสติน แต่ไม่มีผ้าคลุมผม เนื่องจากเธออยู่ในลำดับ 3 ของคณะ ถือพระคัมภีร์ ไม้กางเขน และใบปาล์มอันเป็นสัญลักษณ์ของมรณสักขี บางครั้งก็ใส่ชุดกิโมโนแบบญี่ปุ่น

Read 8278 times
อาจารย์ปติสร เพ็ญสุต

ที่ทำงาน สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประวัติการศึกษา

ปี 2550 สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี

ปี 2554 สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี 2553-2554 Specialist officer ภัณฑารักษ์ประจำ VR Museum บริษัทคิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด

ปี 2555 ผู้จัดการฝ่ายงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความศิลปะฟิลิปปินส์

 • ศิลปะฟิลิปปินส์
  ศิลปะฟิลิปปินส์            รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี สังกัด: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี…
  Written on วันอังคาร, ๐๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๑:๔๐
 • กำแพงเมืองอินทรามูรอส (Intramuros)
  เมืองอินทรามูรอส เมืองเก่าของมะนิลา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำปาซิก (Pasig River) ภายในกำแพงเมืองรูปหัวธนูซึ่งเป็นกำแพงเมืองแบบตะวันตกที่ได้รับความนิยมในระยะนั้น กำแพงแต่ละด้านยาว 4 กิโลเมตร เมืองนี้เดิมเป็นที่ตั้งพระราชวังของราชาสุไลมาน…
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๘:๕๓
 • ป้อมซานติอาโก (Santiago)
  ป้อมซานติอาโก้ซึ่งอยู่ทางเหนือของเมืองอินทรามูรอส เดิมเป็นที่ตั้งป้อมของสุลต่านสุไลมาน ต่อมา ใน ค.ศ.1571 ชาวสเปนสถาปนาเมืองมะนาขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่ของฟิลิปปินส์ และสร้างป้อมซานติอาโกขึ้น ป้อมนี้เดิมมีกำแพงสร้างขึ้นด้วยไม้ ต่อมาถูกทำลายด้วยโจรสลัดจีน จึงมีการสร้างขึ้นใหม่โดยใช้หิน…
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๙:๐๖
 • เซนต์เจมส์ (St. James) ปราบแขกมัวร์ ประตูซานติอาโก
  เซนต์เจมส์ หนึ่งในอัครสาวกของพระเยซูและนักบุญผู้อุปถัมภ์ประเทศสเปน เนื่องจากฟิลิปปินส์เคยตกเป็นเมืองขึ้นสเปนจึงมีการใช้ภาพนักบุญองค์นี้ประดับประตูของป้อมซานติอาโก้ด้วย อนึ่ง เนื่องด้วยสเปนเคยตกอยู่ภายใต้แขกมัวรู้นับถือศาสนาอิสลามแต่ต่อมาชาวคริสต์สามารถปราบปรามแขกมัวร์ลงได้ ด้วยเหตุนี้ เซนต์เจมส์จึงมักแสดงภาพเป็นนักบุญขี่ม้าเหยียบย่ำอยู่บนแขกมัวร์ ภาพสลักนี้เป็นสิ่งที่ทำขึ้นใหม่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๙:๐๘
 • อาสนวิหารแห่งเมืองมะนิลา (Manila Cathedral)
  อาสนวิหารแห่งมะนิลา สร้างขึ้นมาแล้วตั้งแต่ ค.ศ.1571 เนื่องด้วยภัยแผ่นดินไหว พายุและสงครามทำให้โบสถ์แห่งนี้ถูกทำลายและสร้างใหม่หลายครั้ง ครั้งหลังสุดสร้างขึ้นใหม่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง รูปแบบปัจจุบันของอาสนวิหารแห่งมะนิลา มีแผนผังเป็นรูปกากบาทแบบละติน (Latin Cross)…
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๙:๑๑

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

14079234
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
584894
0
584894
13494175
584894
0
14079234
Server Time: 13-12-2019 09:58:52