Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

ประตูสลักรูปนักบุญออกัสติน ณ โบสถ์นักบุญออกัสติน อินทรามุรอส

Written by 
Rate this item
(0 votes)

นักบุญออกัสตินแห่งฮิปโป (St. Augustine of Hippo) เป็นนักบุญที่มีชื่อเสียงมากที่สุดองค์หนึ่งของคริสตจักรคาทอลิก ท่านมีกำเนิดในเมืองฮิปโป ปัจจุบันอยู่ในแอลจีเรีย ทวีปแอฟริกาเหนือ เป็นบุตรของปาตรีซิอุส ขุนนางในอาณานิคมโรมันแห่งเมืองฮิปโป และมารดาของท่านคือนักบุญมอนิกา ด้วยเหตุนี้ท่านจึงมีฐานะเป็นพลเมืองโรมันและได้รับการศึกษาอย่างดีตั้งแต่เด็ก แต่ด้วยความที่บิดาของท่านนับถือศาสนา Pagan และศาสนาคริสต์ที่มารดาของท่านนับถือ ไม่ได้รับการยอมรับในครอบครัว ทำให้ชีวิตในช่วงต้นของท่านเต็มไปด้วยเรื่องเสเพล และหันไปนับถือศาสนามานิเค (Manichaeism) ท่านละทิ้งแอฟริกาเหนือไปโรม ที่นั่นท่านได้พบนักบุญอัมโบรส (St. Ambrose) ผู้เทศน์สอนให้ท่านกลับใจ ในตำนานกล่าวว่าท่านได้ยินเสียงจากฟ้าสั่งว่า tolle, lege หรือ “หยิบขึ้นและอ่าน” ท่านหยิบพระคัมภีร์ขึ้นและพบข้อความจากบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมัน ซึ่งเรียกกันว่า “การทำให้เป็นผู้เชื่อศรัทธา” "Transformation of Believers" ท่านกลับใจและไปบวชเป็นบาทหลวง และต่อมาได้เป็นพระสังฆราชแห่งฮิปโป แนวทางการศึกษาในหลายๆด้านของท่าน ทำให้งานเขียนต่างๆของท่านมีความหลากหลาย ทั้งแนวคิดจากลัทธิมานีเค ที่ท่านกลับต่อต้าน และแนวคิดนีโอเพลโตนิก ซึ่งกลายมาเป็นอิทธิพลให้ท่านในช่วงหลัง ท่านเป็นทั้งนักปราชญ์ นักเทศน์ นักเทววิทยาและนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่แห่งยุคแรกของศาสนจักร งานของท่านที่สำคัญๆสองเล่ม คือ Confession และ City of God ได้รับการเผยแพร่ ตีความและเป็นแรงบันดาลใจให้กับแวดวงปรัชญามาจนถึงสมัยปัจจุบัน สัญลักษณ์ของท่านคือ รูปนักบวชในชุดพระสังฆราชใส่หมวกทรงสูง (Mitre) ถือไม้เท้าพระสังฆราช อีกมือหนึ่งมักจะถือโบสถ์จำลองขนาดเล็ก เป็นสัญลักษณ์ของผู้ก่อสร้างโบสถ์หรืออุปถัมภ์ค้ำจุนพระศาสนจักร ในฟิลิปปินส์ มีการนับถือนักบุญองค์นี้ค่อนข้างแพร่หลาย เนื่องจากคณะนักบวชที่มาจากสเปนส่วนมากมาจากคณะเซนต์ออกัสติน

Read 8039 times
อาจารย์ปติสร เพ็ญสุต

ที่ทำงาน สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประวัติการศึกษา

ปี 2550 สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี

ปี 2554 สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี 2553-2554 Specialist officer ภัณฑารักษ์ประจำ VR Museum บริษัทคิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด

ปี 2555 ผู้จัดการฝ่ายงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความศิลปะฟิลิปปินส์

 • ศิลปะฟิลิปปินส์
  ศิลปะฟิลิปปินส์            รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี สังกัด: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี…
  Written on วันอังคาร, ๐๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๑:๔๐
 • กำแพงเมืองอินทรามูรอส (Intramuros)
  เมืองอินทรามูรอส เมืองเก่าของมะนิลา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำปาซิก (Pasig River) ภายในกำแพงเมืองรูปหัวธนูซึ่งเป็นกำแพงเมืองแบบตะวันตกที่ได้รับความนิยมในระยะนั้น กำแพงแต่ละด้านยาว 4 กิโลเมตร เมืองนี้เดิมเป็นที่ตั้งพระราชวังของราชาสุไลมาน…
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๘:๕๓
 • ป้อมซานติอาโก (Santiago)
  ป้อมซานติอาโก้ซึ่งอยู่ทางเหนือของเมืองอินทรามูรอส เดิมเป็นที่ตั้งป้อมของสุลต่านสุไลมาน ต่อมา ใน ค.ศ.1571 ชาวสเปนสถาปนาเมืองมะนาขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่ของฟิลิปปินส์ และสร้างป้อมซานติอาโกขึ้น ป้อมนี้เดิมมีกำแพงสร้างขึ้นด้วยไม้ ต่อมาถูกทำลายด้วยโจรสลัดจีน จึงมีการสร้างขึ้นใหม่โดยใช้หิน…
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๙:๐๖
 • เซนต์เจมส์ (St. James) ปราบแขกมัวร์ ประตูซานติอาโก
  เซนต์เจมส์ หนึ่งในอัครสาวกของพระเยซูและนักบุญผู้อุปถัมภ์ประเทศสเปน เนื่องจากฟิลิปปินส์เคยตกเป็นเมืองขึ้นสเปนจึงมีการใช้ภาพนักบุญองค์นี้ประดับประตูของป้อมซานติอาโก้ด้วย อนึ่ง เนื่องด้วยสเปนเคยตกอยู่ภายใต้แขกมัวรู้นับถือศาสนาอิสลามแต่ต่อมาชาวคริสต์สามารถปราบปรามแขกมัวร์ลงได้ ด้วยเหตุนี้ เซนต์เจมส์จึงมักแสดงภาพเป็นนักบุญขี่ม้าเหยียบย่ำอยู่บนแขกมัวร์ ภาพสลักนี้เป็นสิ่งที่ทำขึ้นใหม่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๙:๐๘
 • อาสนวิหารแห่งเมืองมะนิลา (Manila Cathedral)
  อาสนวิหารแห่งมะนิลา สร้างขึ้นมาแล้วตั้งแต่ ค.ศ.1571 เนื่องด้วยภัยแผ่นดินไหว พายุและสงครามทำให้โบสถ์แห่งนี้ถูกทำลายและสร้างใหม่หลายครั้ง ครั้งหลังสุดสร้างขึ้นใหม่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง รูปแบบปัจจุบันของอาสนวิหารแห่งมะนิลา มีแผนผังเป็นรูปกากบาทแบบละติน (Latin Cross)…
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๙:๑๑

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

14014778
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
520438
0
520438
13494175
520438
0
14014778
Server Time: 07-12-2019 23:23:46