Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

วัดมหาเตงดอจี

ไม่ทราบประวัติผู้สร้าง แต่กล่าวกันว่าตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่ชาวบ้านเล่าว่าเป็นชุมชนของพวกญวนเตง สันนิษฐานว่าคือพวกคนไทยจากยวน หรือโยนก (ล้านนา) สิ่งก่อสร้างสำคัญในวัด คือ วิหาร สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์คองบอง เป็นอาคารก่ออิฐ ถือปูน มีลวดลายปูนปั้นประดับแบบพม่า และที่สำคัญ ฐานอาคารโค้งแอ่นเล็กน้อยคล้ายเรือสำเภา ประตูทางเข้าอยู่ทางทิศตะวันตก ภายในปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นโดยช่างไทย โดยเฉพาะที่บริเวณหน้าบันผนังหุ้มกลองทั้งสองด้าน (ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก) และผนังด้านข้าง (ทิศเหนือและใต้) มีรายละเอียด เช่น 1. ผนังหุ้มกลองภายในอาคารทิศตะวันตก เขียนพื้นสีแดง พระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยในบุษบกที่ยกฐานสูง หลังคาบุษบกวาดเป็นชั้นซ้อนทรงปราสาทแบบไทย คือ ชั้นซ้อนที่มีองค์ประกอบสำคัญ คือ เหม ส่วนยอดเป็นบัวทรงคลุ่มเถา ปลียอด และเม็ดน้ำค้าง นอกจากนี้ในงานจิตรกรรมมีการใช้เส้นสินเทา (หยักแบบฟันปลา) ซึ่งนิยมอยู่ในงานจิตรกรรมไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย และ 2. ผนังหุ้มกลองด้านตะวันออก วาดเป็นลาย เครือเถา ซึ่งเป็นลวดลายที่นิยมในศิลปะไทยในสมัยอยุธยาตอนปลาย ดังเช่นปรากฏที่วัดไผ่ล้อม จ.เพชรบุรี เป็นต้น จากข้อมูลข้างต้นทำให้สันนิษฐานได้ว่าจิตรกรรมฝาผนังที่วิหารวัดมหาเตงดอจีน่าจะเป็นฝีมือ ช่างไทย ที่ได้รับอิทธิพลท้องถิ่นแบบพม่า ซึ่งตรงกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เชลยไทยถูกกวาดต้อนไปอยู่ที่เมืองสะกายเมื่อตอนกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310

plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความศิลปะพม่า

 • วิหารปะโตตาเมียะ
  วิหารปะโตตาเมียะ แปลว่า วิหารที่งอกงาม หมายถึง วิหารที่เป็นจุดศูนย์กลางให้พุทธศาสนา งอกงาม เผยแพร่ออกไปกว้างไกล มีตำนานกล่าวถึงพระเจ้าสอระหันเป็นผู้สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 17 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า…
  Written on วันเสาร์, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๘:๔๐
 • เทวาลัยนัตลองจอง
  นัตลองจอง แปลว่า วัดที่ประดิษฐานนัต (ผี หรือเทวดาของพม่า) ศาสนสถานแห่งนี้ถือเป็นวิหารแห่งเดียวในพุกามที่มีความเกี่ยวเนื่องในศาสนาฮินดู ลัทธิไวษณพนิกาย จากจารึกที่พบที่มยิงกาบาทางทิศใต้ของวัด เขียนด้วยภาษาทมิฬ กล่าวว่า…
  Written on วันเสาร์, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๗:๓๕
 • วิหารธรรมยางยี
  ธรรมยางยี แปลว่า ธรรมอันยิ่งใหญ่ วิหารหลังนี้สร้างโดยพระเจ้านรถู กษัตริย์พุกามครองราชย์อยู่ในช่วง พ.ศ. 1710-1713 ตามประวัติกล่าวว่าเป็นกษัตริย์ที่ใจคอโหดเหี้ยมก่อนขึ้นครองราชย์ได้ทำปิตุฆาตพระบิดา คือ พระเจ้าอลองสินธูขณะทรงประชวรอยู่…
  Written on วันเสาร์, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๘:๓๑
 • วัดพระนอนชเวทัลเยือง (ชเวตาเรือง หรือฉินบินสะออง)
  สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าคำว่า “สะยอง” น่าจะใกล้เคียงกับคำว่า ไสยาสน์ ตามตำนานกล่าวว่ากษัตริย์มอญพระนามว่าพระเจ้าทีปอ ซึ่งทรงกลับใจมานับถือพระพุทธศาสนาเป็นผู้สร้าง พระนอนองค์นี้ค้นพบในช่วงอังกฤษปกครองพม่า มีลักษณะก่ออิฐ ไม่ถือปูน สันนิษฐานว่าน่าจะยังสร้างไม่เสร็จ…
  Written on วันเสาร์, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๘:๒๐
 • ศิลปะพม่า
                     …
  Written on วันจันทร์, ๐๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๒๒:๑๗

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

15187883
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
31417
0
31417
15156301
31417
0
15187883
Server Time: 05-07-2020 14:47:09