Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

พระราชวังสุลต่านมะละกา ตั้งอยู่ใกล้กับป้อมประตูซานติเอโก บริเวณแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังสุลต่าน หรือในภาษามาเลย์เรียกว่า Istana ของผู้ปกครองมะละกาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15 โดยปรากฏในบันทึกของ Tomé Pires เภสัชกรชาวโปรตุเกส ได้บันทึกการเดินทางในเอกสารชื่อ Suma Oriental que trata do Mar Roxo até aos Chins (Summa of the East, from the Red Sea up to the Chinese) ได้กล่าวถึงความงดงามของพระราชวังแห่งนี้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1460 สมัยสุลต่าน Mansur Shah พระราชวังได้ถูกเพลิงไหม้ทั้งหลัง มีการสันนิษฐานว่า ในครั้งนั้นเกิดจากฟ้าผ่าลงบนหลังคา หลังจากนั้นได้มีการสร้างพระราชวังหลังใหม่ขึ้น แต่ถูกเพลิงไหม้ทำลายอีกครั้งเมื่อคราวโปรตุเกสยึดเมืองในปี ค.ศ.1511 ส่วนพระราชวังในปัจจุบันได้ก่อสร้างขึ้นใหม่ตามพงศาวดารมลายู ที่มีการบันทึกการก่อสร้าง และรูปแบบสถาปัตยกรรมในช่วงสุลต่าน Mansur Shah ซึ่งเป็นยุคทองของมะละกาไว้อย่างละเอียด อาคารพระราชวังสุลต่านสร้างด้วยระบบเสาและคาน โดยใช้สลักและเดือยไม้ทั้งหลัง มีรูปแบบศิลปะพื้นถิ่นมลายู โดยมีหลังคายาว 74 เมตร กว้าง 18 เมตร และสูง 20 เมตร มีหลังคาซ้อนหลายชั้น ภายในจัดแสดงนิทรรศการจำลองห้องต่างๆ ในพระราชวัง และเรื่องราวทางสังคมของมะละกาในอดีต

Published in มะละกา
พระราชวังเกนังกัน สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2469เพื่อเป้นพระราชวังชั่วคราวก่อนที่พระราชวังหลวงจะสร้างเสร็จ เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความพิเศษ เนื่องจากใช้เครื่องจักสานมาเป็นวัสดุหลักในการทำผนัง และเป็นอาคารที่ไม่ใช้ตะปูเลยแต่ใช้การเข้าไม้ในการเชื่อมสลักต่างๆแทน อย่างไรก็ตาม หลังคาและรูปแบบในส่วนอื่นๆล้วนแต่แสดงอิทธิพลของอาคารแบบขนมปังขิงแบบตะวันตกแล้ว ภายในอาคารมีทั้งท้องพระโรงและห้องพระบรรทม
plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

หมวดหมู่ศิลปะมาเลเซีย

เลือกสถานที่ศิลปะมาเลเซีย

บทความศิลปะมาเลเซีย

 • Masjid Jamek
  มัสยิดจาเม็ก เมืองกัวลาลุมปูร์นี้สร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมอังกฤษแล้ว สถาปนิกในระยะนี้มักมีการนำศิลปะอิสลามแบบใหม่เข้าๆมาผสมผสานจนเกิดเป็นรูปแบบใหม่ เช่น ศิลปะโมกุลของอินเดีย และศิลปะมัวร์ของสเปนเป็นต้น มัสยิดแห่งนี้เป็นผังแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีโดมสามโดมเรียงกันตามแบบศิลปะโมกุลองอินเดียรูปแบโดมเองก็มีเค้าโครงแบบโมกุล คือมีคอโดมเป็นทรงกระบอกและมีกลีบดอกไม้คว่ำอยู่ด้านบน (ฆัณฏา)…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๐:๒๕
 • Padang , Kuala Lumpur
  ปาดัง หรือ เอลพลานาด คือสนามหลวงซึงมักสร้างขึ้นที่ศูนย์กลางเมืองตามธรรมเนียมของอังกฤษ เพื่อใช้ในการเล่นกีฬา ชุมนุมในงานรัฐพิธีและสวนสนาม ปรากฏหลายเมืองที่สร้างขึ้นภายในอาณานิคมอังกฤษ เช่น เมืองปีนังเมืองอิโปห์ เมืองไตปิง…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๐:๒๙
 • Sultan Abdul Samad Building , Kuala Lumpur
  ตึกสุลต่านอับดุลซามัด ถือเป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุดที่อยู่ที่ปาดัง ถือเป็นรูปแบบอาคารแบบ British Raj Styleที่โดดเด่นที่สุดในมาเลเซีย ก่อนหน้าการสร้างอาคารแบบนี้อาคารแบบคลาสสิกได้รับความนิยมมาก่อน ต่อมา C.E. Spooner…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๒:๐๙
 • Sultan Abdul Samad Building, Kuala Lumpur
  ตึกสุลต่านอับดุลซามัด ถือเป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุดที่อยู่ที่ปาดัง เป็นรูปแบบอาคารแบบ British Raj Style ที่โดดเด่นที่สุดในมาเลเซีย ก่อนหน้าการสร้างอาคารแบบนี้อาคารแบบคลาสสิกได้รับความนิยมมาก่อน ต่อมา C.E.…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๒:๑๒
 • Textile Museum Building
  A.C.Normanสถาปนิกชาวอังกฤษ สร้างตึกนี้ขึ้นใน พ.ศ. 2439 เพื่อเป็นสำนักงานการรถไฟสหพันธรัฐมาเลย์ (Federated Malay States Railways) จากนั้น…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๒:๑๘

เกี่ยวกับผู้เขียน

คำค้น

Borobudur Candi Arjun Candi Jago Candi Kalasan Candi Kidal Candi Mendut Candi Panataran Candi Parambanan Candi Sari Candi Sewu Dieng Plateau Pura Besakhih Pura Kehen กฤษณะ จันทิ จันทิเมนดุต ชวาภาคกลางตอนกลาง ชวาภาคกลางตอนปลาย ชาดก ฐานเป็นชั้น ธยานิพุทธ น้ำพุ ปหรรปุระ พื้นเมือง พุทธประวัติ พุทธมหายาน ภาพเล่าเรื่อง มณฑล มหาภารตะ มัชฌปาหิต ระบบตรีกาย ระบบพระพุทธเจ้าสามระดับ ระบบภูมิสาม รัดอก รามายณะ ลลิตวิสตระ ลัทธิเทวราชา ลานประทักษิณ วิมานอินเดียใต้ วิษณุ ศิลปะชวาภาคกลางตอนต้น ศิลปะชวาภาคตะวันออก ศิลปะบาหลี ศูนย์กลางจักรวาล สถูปิกะ สระน้ำ สิงหาส่าหรี หน้ากาล อมลกะ อวโลกิเตศวร อาคารจำลอง อาคารทรงเมรุ ฮินดู เขาพระสุเมรุ เรือนธาตุ เรือนธาตุจำลอง แผนผังกากบาท แผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไวษณพนิกาย ไศวนิกาย

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

15239810
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
23022
0
23022
15216623
23022
60322
15239810
Server Time: 10-08-2020 18:49:29