Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

เมืองไตปิงเป็นเมืองที่นักอาณานิคมสร้างขึ้นเพื่อตอบรับความเจริญจากการทำเหมืองดีบุก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพ่อค้าชาวจีนจากปีนังและนักอาณานิคมชาวอังกฤษ อนึ่ง ได้มีการเปลี่ยนเหมืองดีบุกซึ่งถูกทิ้งแล้วใกล้เมืองให้กลายเป็นสวนสาธารณะที่เต็มไปด้วยทะเลสาบ สวนสาธารณะนี้จึงถือเป็นหลักฐานของการขุดเหมืองดีบุกในพื้นที่ดังกล่วได้เป็นอย่างดี
Published in ไตปิง
ใน พ.ศ. 2457 ภารดานิกายคาธอลิคได้แนะนำให้ผู้ว่าการรัฐเปรักสร้างโรงเรียนสำหรับนักเรียนชาย อาคารโรงเรียนนี้จึงถูกสร้างขึ้นและเสร็จในปีถัดมา สถาปัตยกรรมของโรงเรียนเป็นแบบคลาสสิก และวางผังตามแบบ Palladium รายละเอียดทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบคลาสสิกทั้งหมด เช่นหน้าจั่วและเสาติดผนัง สถาปัตยกรรมของโรงเรียนแห่งนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับศิลปกรรมของโรงเรียนเซนต์ไมเคิ้ลที่เมืองอิโปห์
Published in ไตปิง

ที่สี่แยกกลางเมืองไตปิงมี “หอนาฬิกา” ซึ่งสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2424 สร้างขึ้นเลียนแบบป้อมปราการสี่เหลี่ยมแต่ส่วนหนึ่งของอาคารได้ถูกรื้อลงแล้ว จึงทำให้เหลือเพียงหอนาฬิกาอยู่เพียงจุดเดียว ในช่วงหนึ่ง หอมาฬิกาแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานีตำรวจและสถานีดับเพลิงของเมือง อนึ่ง เมืองนี้เคยถูกไฟให้ครั้งหนึ่งซึ่งทำให้สถานีดับเพลิงจำเป็นต้องตั้งไว้กลางเมือง หอนาฬิกาแห่งนี้มีรูปแบบคลาสสิกผสมผสานกับหลังคาหอคอยแบบโกธิค หอคอยนี้ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไตปิง

Published in ไตปิง
ศาลาว่าการเมืองไตปิง ถือเป็นตัวอย่างของแผนผังแบบ Palladium ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซีย แต่ใช้หน้าจั่วที่มีองค์ประกอบแบบบารอคมากกว่ามีลักษณะโดยรวมคล้ายคลึงกับศาลาว่าการเมือง George Town ในเกาะปีนัง แผนผังเป็นรูปตัว E ตามแบบ Palladium อาคารมีสองชั้น โดยชั้นล่างมีการเลียนแบบฐานหินซึ่งเป็นที่นิยมในอาคารแบบคลาสสิก ด้านบนเป็นอาคารโปร่ง ใช้เสาสลับกับระเบียงเครื่องไม้ หน้าบันด้านข้างทั้งสองข้างออกแบบเป็นหน้าบันโค้งที่มีปีกประดับด้วยถ้วยรางวัลตามความนิยมในศิลปะบารอค
Published in ไตปิง
All Saints Church เมืองไตปิง สร้างขึ้นใกล้ปาดังเพื่อเป็นโบสถ์นิกายแองกลิกันประจำเมือง มีลักษณะเป็นโบสถ์ไม้ที่นำเอาองค์ประกอบแบบโกธิคมาใช้ เช่น อาร์คโค้งแหลม โรสวินโดว์ หอระฆัง โดยลดทอนรูปแบบให้เรียบง่ายผสานกับความโปร่งของอาคารเครื่องไม้แบบพื้นเมืองที่สามารถเปิดผนังด้านข้างให้กลายเป็นอาคารโถงรับลมได้ ตอบรับกับภูมิอากาศร้อนชื้นของมาเลเซีย โบสถ์แห่งนี้เป็นที่ฝังศพของนักอาณานิคมชาวอังกฤษผู้บุกเบิกสร้างเมืองไตปิงหลายคน
Published in ไตปิง
พิพิธภัณฑ์เปรัก ถือเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในมาเลเซีย สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2429 ตามคำสั่งของ Sir Hugh Low ผู้ว่าการรัฐเปรัก เดิมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เน้นพฤกษศาสตร์และสัตวศาสตร์ โดยผู้ว่าการรัฐได้แต่ ตั้งนักพฤกษศาสตร์เป็นภัณฑารักษ์คนแรก ทางด้านสถาปัตยกรรม พิพิธ๓ณฑ์แห่งนี้ได้นำเอาความสมมาตรตามแบบ Palladium มาใช้ การตกแต่งคล้าย façade มาออกแบบคล้ายแผงด้านหน้าของโบสถ์ที่มีหอคอยขนาบ ซึ่งมีการใช้องค์ประกอบแบบคลาสสิกและแบบบารอคผสมผสานกัน อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบทั้งหมดนี้กลับจัดเป็น “ปีก” ด้านหนึ่งของแผนผังแบบPalladium ซึ่งนิยมความสมมาตรและความมีเหตุผลตามแบบอาคารราชการ
Published in ไตปิง
พระราชวังเกนังกัน สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2469เพื่อเป้นพระราชวังชั่วคราวก่อนที่พระราชวังหลวงจะสร้างเสร็จ เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความพิเศษ เนื่องจากใช้เครื่องจักสานมาเป็นวัสดุหลักในการทำผนัง และเป็นอาคารที่ไม่ใช้ตะปูเลยแต่ใช้การเข้าไม้ในการเชื่อมสลักต่างๆแทน อย่างไรก็ตาม หลังคาและรูปแบบในส่วนอื่นๆล้วนแต่แสดงอิทธิพลของอาคารแบบขนมปังขิงแบบตะวันตกแล้ว ภายในอาคารมีทั้งท้องพระโรงและห้องพระบรรทม
มัสยิดอุบุดิยะห์ สร้างขึ้นในพ.ศ. 2460 ในราชธานีของอาณาจักรเปรัค มัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมอังกฤษแล้ว สถาปนิกในระยะนี้มักมีการนำศิลปะอิสลามแบบใหม่เข้าๆมาผสมผสานจนเกิดเป็นรูปแบบใหม่ เช่น ศิลปะโมกุลของอินเดีย และศิลปะมัวร์ของสเปนเป็นต้น มัสยิดแห่งนี้เป็นผังแบบรวมศูนย์ (Centralized Plan) พื้นที่ตรงกลางเป็นห้องแปดเหลี่ยม ซึ่งไม่ปรากฏมาก่อนในมัสยิดแบบอินเดียแต่ปรากฏเสมอๆสำหรับโบสถ์คริสต์ในศิลปะตะวันตก ประดับด้วยคิ้วแบบมูการ์นา (Muqarna) ซึ่งเป็นการนำเอาองค์ประกอบแบบมัวร์มาใช้ การใช้อาร์คแบบวงโค้งเกือกม้า (horseshoed arch)แสดงถึงอิทธิพลของศิลปะมัวร์แบบสเปนเช่นกัน
มัสยิดอุบุดิยะห์ สร้างขึ้นในพ.ศ. 2460 ในราชธานีของอาณาจักรเปรัค มัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมอังกฤษแล้ว สถาปนิกในระยะนี้มักมีการนำศิลปะอิสลามแบบใหม่เข้าๆมาผสมผสานจนเกิดเป็นรูปแบบใหม่ เช่น ศิลปะโมกุลของอินเดีย และศิลปะมัวร์ของสเปนเป็นต้น มัสยิดแห่งนี้เป็นผังแบบรวมศูนย์ (Centralized Plan) พื้นที่ตรงกลางเป็นห้องแปดเหลี่ยม มีโดมขนาดใหญ่ซึ่งมีคอโดมเป็นทรงกระบอกตามอิทธิพลโมกุล ทั้งสี่ทิศปรากฏหอคอยที่มีฉัตรีประดับอยู่ด้านบนตามอิทธิพลโมกุลเช่นกัน อย่างไรก็ตาม มัสยิดกับผสมผสานกับศิลปะตะวันตก เช่น “ค้ำยัน” (buttress) ซึ่งปรากฏโดยรอบนั้นแสดงอิทธิพลตะวันตก การใช้อาร์คแบบวงโค้งเกือกม้า (horseshoed arch) และการสลับหินอ่อนบนผนัง ล้วนแต่เป็นอิทธิพลของศิลปะมัวร์จากสเปน
มัสยิดอุบุดิยะห์ สร้างขึ้นในพ.ศ. 2460 ในราชธานีของอาณาจักรเปรัค มัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมอังกฤษแล้ว สถาปนิกในระยะนี้มักมีการนำศิลปะอิสลามแบบใหม่เข้าๆมาผสมผสานจนเกิดเป็นรูปแบบใหม่ เช่น ศิลปะโมกุลของอินเดีย และศิลปะมัวร์ของสเปนเป็นต้น มัสยิดแห่งนี้เป็นผังแบบรวมศูนย์ (Centralized Plan) พื้นที่ตรงกลางเป็นห้องแปดเหลี่ยม มีโดมขนาดใหญ่ซึ่งมีคอโดมเป็นทรงกระบอกตามอิทธิพลโมกุล ทั้งสี่ทิศปรากฏหอคอยที่มีฉัตรีประดับอยู่ด้านบนตามอิทธิพลโมกุลเช่นกัน อย่างไรก็ตาม มัสยิดกับผสมผสานกับศิลปะตะวันตก เช่น “ค้ำยัน” (buttress) ซึ่งปรากฏโดยรอบนั้นแสดงอิทธิพลตะวันตก การใช้อาร์คแบบวงโค้งเกือกม้า (horseshoed arch) และการสลับหินอ่อนบนผนัง ล้วนแต่เป็นอิทธิพลของศิลปะมัวร์จากสเปน
plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

หมวดหมู่ศิลปะมาเลเซีย

เลือกสถานที่ศิลปะมาเลเซีย

บทความศิลปะมาเลเซีย

 • Masjid Jamek
  มัสยิดจาเม็ก เมืองกัวลาลุมปูร์นี้สร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมอังกฤษแล้ว สถาปนิกในระยะนี้มักมีการนำศิลปะอิสลามแบบใหม่เข้าๆมาผสมผสานจนเกิดเป็นรูปแบบใหม่ เช่น ศิลปะโมกุลของอินเดีย และศิลปะมัวร์ของสเปนเป็นต้น มัสยิดแห่งนี้เป็นผังแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีโดมสามโดมเรียงกันตามแบบศิลปะโมกุลองอินเดียรูปแบโดมเองก็มีเค้าโครงแบบโมกุล คือมีคอโดมเป็นทรงกระบอกและมีกลีบดอกไม้คว่ำอยู่ด้านบน (ฆัณฏา)…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๐:๒๕
 • Padang , Kuala Lumpur
  ปาดัง หรือ เอลพลานาด คือสนามหลวงซึงมักสร้างขึ้นที่ศูนย์กลางเมืองตามธรรมเนียมของอังกฤษ เพื่อใช้ในการเล่นกีฬา ชุมนุมในงานรัฐพิธีและสวนสนาม ปรากฏหลายเมืองที่สร้างขึ้นภายในอาณานิคมอังกฤษ เช่น เมืองปีนังเมืองอิโปห์ เมืองไตปิง…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๐:๒๙
 • Sultan Abdul Samad Building , Kuala Lumpur
  ตึกสุลต่านอับดุลซามัด ถือเป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุดที่อยู่ที่ปาดัง ถือเป็นรูปแบบอาคารแบบ British Raj Styleที่โดดเด่นที่สุดในมาเลเซีย ก่อนหน้าการสร้างอาคารแบบนี้อาคารแบบคลาสสิกได้รับความนิยมมาก่อน ต่อมา C.E. Spooner…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๒:๐๙
 • Sultan Abdul Samad Building, Kuala Lumpur
  ตึกสุลต่านอับดุลซามัด ถือเป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุดที่อยู่ที่ปาดัง เป็นรูปแบบอาคารแบบ British Raj Style ที่โดดเด่นที่สุดในมาเลเซีย ก่อนหน้าการสร้างอาคารแบบนี้อาคารแบบคลาสสิกได้รับความนิยมมาก่อน ต่อมา C.E.…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๒:๑๒
 • Textile Museum Building
  A.C.Normanสถาปนิกชาวอังกฤษ สร้างตึกนี้ขึ้นใน พ.ศ. 2439 เพื่อเป็นสำนักงานการรถไฟสหพันธรัฐมาเลย์ (Federated Malay States Railways) จากนั้น…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๒:๑๘

เกี่ยวกับผู้เขียน

คำค้น

Borobudur Candi Arjun Candi Jago Candi Kalasan Candi Kidal Candi Mendut Candi Panataran Candi Parambanan Candi Sari Candi Sewu Dieng Plateau Pura Besakhih Pura Kehen กฤษณะ จันทิ จันทิเมนดุต ชวาภาคกลางตอนกลาง ชวาภาคกลางตอนปลาย ชาดก ฐานเป็นชั้น ธยานิพุทธ น้ำพุ ปหรรปุระ พื้นเมือง พุทธประวัติ พุทธมหายาน ภาพเล่าเรื่อง มณฑล มหาภารตะ มัชฌปาหิต ระบบตรีกาย ระบบพระพุทธเจ้าสามระดับ ระบบภูมิสาม รัดอก รามายณะ ลลิตวิสตระ ลัทธิเทวราชา ลานประทักษิณ วิมานอินเดียใต้ วิษณุ ศิลปะชวาภาคกลางตอนต้น ศิลปะชวาภาคตะวันออก ศิลปะบาหลี ศูนย์กลางจักรวาล สถูปิกะ สระน้ำ สิงหาส่าหรี หน้ากาล อมลกะ อวโลกิเตศวร อาคารจำลอง อาคารทรงเมรุ ฮินดู เขาพระสุเมรุ เรือนธาตุ เรือนธาตุจำลอง แผนผังกากบาท แผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไวษณพนิกาย ไศวนิกาย

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

15239769
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
22981
0
22981
15216623
22981
60322
15239769
Server Time: 10-08-2020 18:18:34