Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

ใน พ.ศ. 2457 ภารดานิกายคาธอลิคได้แนะนำให้ผู้ว่าการรัฐเปรักสร้างโรงเรียนสำหรับนักเรียนชาย อาคารโรงเรียนนี้จึงถูกสร้างขึ้นและเสร็จในปีถัดมา สถาปัตยกรรมของโรงเรียนเป็นแบบคลาสสิก และวางผังตามแบบ Palladium รายละเอียดทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบคลาสสิกทั้งหมด เช่นหน้าจั่วและเสาติดผนัง สถาปัตยกรรมของโรงเรียนแห่งนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับศิลปกรรมของโรงเรียนเซนต์ไมเคิ้ลที่เมืองอิโปห์
Published in ไตปิง
ศาลาว่าการเมืองไตปิง ถือเป็นตัวอย่างของแผนผังแบบ Palladium ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซีย แต่ใช้หน้าจั่วที่มีองค์ประกอบแบบบารอคมากกว่ามีลักษณะโดยรวมคล้ายคลึงกับศาลาว่าการเมือง George Town ในเกาะปีนัง แผนผังเป็นรูปตัว E ตามแบบ Palladium อาคารมีสองชั้น โดยชั้นล่างมีการเลียนแบบฐานหินซึ่งเป็นที่นิยมในอาคารแบบคลาสสิก ด้านบนเป็นอาคารโปร่ง ใช้เสาสลับกับระเบียงเครื่องไม้ หน้าบันด้านข้างทั้งสองข้างออกแบบเป็นหน้าบันโค้งที่มีปีกประดับด้วยถ้วยรางวัลตามความนิยมในศิลปะบารอค
Published in ไตปิง
พิพิธภัณฑ์เปรัก ถือเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในมาเลเซีย สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2429 ตามคำสั่งของ Sir Hugh Low ผู้ว่าการรัฐเปรัก เดิมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เน้นพฤกษศาสตร์และสัตวศาสตร์ โดยผู้ว่าการรัฐได้แต่ ตั้งนักพฤกษศาสตร์เป็นภัณฑารักษ์คนแรก ทางด้านสถาปัตยกรรม พิพิธ๓ณฑ์แห่งนี้ได้นำเอาความสมมาตรตามแบบ Palladium มาใช้ การตกแต่งคล้าย façade มาออกแบบคล้ายแผงด้านหน้าของโบสถ์ที่มีหอคอยขนาบ ซึ่งมีการใช้องค์ประกอบแบบคลาสสิกและแบบบารอคผสมผสานกัน อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบทั้งหมดนี้กลับจัดเป็น “ปีก” ด้านหนึ่งของแผนผังแบบPalladium ซึ่งนิยมความสมมาตรและความมีเหตุผลตามแบบอาคารราชการ
Published in ไตปิง
สถานีรถไฟในมาเลเซีย ถือเป็นการแสดง “ความก้าวสู่สมัยใหม่” (modernization) สถานีอิโปห์นี้สร้างขึ้นโดย Arthur BensionHubbackใน พ.ศ. สถาปนิกคนนี้สร้างสถานีรถไฟในอินเดียมาก่อน และนิยมใช้สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในการสร้าง โดยเฉพาะแบบคลาสสิก โดยวางผังแบบ Palladium ที่มีความสมมาตร การใช้เสา อาร์คและโดมมาประกอบกัน โดยเน้นความยาวของอาคารเพื่อให้สอดรับกับชานชลา
Published in อิโปห์

ใน พ.ศ. 2445 คณะภารดาSalleanได้เปิดโรงเรียนเซนต์ไมเคิ้ลขึ้นในเมืองอิโปห์ อาคารเรียนนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นอาคารแห่งแรกๆที่ใช้คอนกรีตในการก่อสร้าง ต่อมามีการสร้างเพิ่มเติมอีกในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ลักษณะของอาคารเรียนตามอิทธิพลตะวันตกที่นิยมในมาเลเซีย คือ มีความสมมาตรตามแบบพาลาเดียม(Palladium) มีมุขกลางและชักปีกออกไปสองข้าง วางผังในรูปตัวอี ( E )อย่างไรก็ตาม รายละเอียดการตกแต่งอาคารนั้นกลับใช้องค์ประกอบแบบโกธิคในการตกแต่ง กลางหน้าบันมีรูปเซนต์ไมเคิ้ลประดิษฐานอยู่ ด้านข้างเป็นระเบียงโปร่งซึ่งใช้ในการเดินสู่ห้องเรียน

Published in อิโปห์
ตึกสุลต่านอับดุลซามัด ถือเป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุดที่อยู่ที่ปาดัง เป็นรูปแบบอาคารแบบ British Raj Style ที่โดดเด่นที่สุดในมาเลเซีย ก่อนหน้าการสร้างอาคารแบบนี้อาคารแบบคลาสสิกได้รับความนิยมมาก่อน ต่อมา C.E. Spooner ได้สร้างอาคารสกุลต่านอับดุลซามัดขึ้นโดยใช้รูปแบบ British Raj Style ซึ่งพัฒนาขึ้นในอินเดียนำมาใช้ British Raj Style เป็นรูปแบบอาคารที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะโกธิคกับศิลปะอิสลามในอินเดีย แต่ยังคงวางผังสมมาตรตามแบบ Palladium สำหรับอาคารแห่งนี้ ความโดดเด่นยังแสดงด้วยอาร์ตวงโค้งเกือกม้าตามแบบมัวร์ นอกจากนี้ การใช้หอนาฬิกาเข้าผนวกกับอาคาร ยังเป็นความโดดเด่นของอาคารดังกล่าวอีกด้วย

ตึกสุลต่านอับดุลซามัด ถือเป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุดที่อยู่ที่ปาดัง ถือเป็นรูปแบบอาคารแบบ British Raj Styleที่โดดเด่นที่สุดในมาเลเซีย ก่อนหน้าการสร้างอาคารแบบนี้อาคารแบบคลาสสิกได้รับความนิยมมาก่อน ต่อมา C.E. Spooner ได้สร้างอาคารสกุลต่านอับดุลซามัดขึ้นโดยใช้รูปแบบ British Raj Style ซึ่งพัฒนาขึ้นในอินเดียนำมาใช้ British Raj Style เป็นรูปแบบอาคารที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะโกธิคกับศิลปะอิสลามในอินเดีย แต่ยังคงวางผังสมมาตรตามแบบ Palladium สำหรับอาคารแห่งนี้ ความโดดเด่นยังแสดงด้วยอาร์ตวงโค้งเกือกม้าตามแบบมัวร์ นอกจากนี้ การใช้หอนาฬิกาเข้าผนวกกับอาคาร ยังเป็นความโดดเด่นของอาคารดังกล่าวอีกด้วย

plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

หมวดหมู่ศิลปะมาเลเซีย

เลือกสถานที่ศิลปะมาเลเซีย

บทความศิลปะมาเลเซีย

 • Masjid Jamek
  มัสยิดจาเม็ก เมืองกัวลาลุมปูร์นี้สร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมอังกฤษแล้ว สถาปนิกในระยะนี้มักมีการนำศิลปะอิสลามแบบใหม่เข้าๆมาผสมผสานจนเกิดเป็นรูปแบบใหม่ เช่น ศิลปะโมกุลของอินเดีย และศิลปะมัวร์ของสเปนเป็นต้น มัสยิดแห่งนี้เป็นผังแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีโดมสามโดมเรียงกันตามแบบศิลปะโมกุลองอินเดียรูปแบโดมเองก็มีเค้าโครงแบบโมกุล คือมีคอโดมเป็นทรงกระบอกและมีกลีบดอกไม้คว่ำอยู่ด้านบน (ฆัณฏา)…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๐:๒๕
 • Padang , Kuala Lumpur
  ปาดัง หรือ เอลพลานาด คือสนามหลวงซึงมักสร้างขึ้นที่ศูนย์กลางเมืองตามธรรมเนียมของอังกฤษ เพื่อใช้ในการเล่นกีฬา ชุมนุมในงานรัฐพิธีและสวนสนาม ปรากฏหลายเมืองที่สร้างขึ้นภายในอาณานิคมอังกฤษ เช่น เมืองปีนังเมืองอิโปห์ เมืองไตปิง…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๐:๒๙
 • Sultan Abdul Samad Building , Kuala Lumpur
  ตึกสุลต่านอับดุลซามัด ถือเป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุดที่อยู่ที่ปาดัง ถือเป็นรูปแบบอาคารแบบ British Raj Styleที่โดดเด่นที่สุดในมาเลเซีย ก่อนหน้าการสร้างอาคารแบบนี้อาคารแบบคลาสสิกได้รับความนิยมมาก่อน ต่อมา C.E. Spooner…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๒:๐๙
 • Sultan Abdul Samad Building, Kuala Lumpur
  ตึกสุลต่านอับดุลซามัด ถือเป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุดที่อยู่ที่ปาดัง เป็นรูปแบบอาคารแบบ British Raj Style ที่โดดเด่นที่สุดในมาเลเซีย ก่อนหน้าการสร้างอาคารแบบนี้อาคารแบบคลาสสิกได้รับความนิยมมาก่อน ต่อมา C.E.…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๒:๑๒
 • Textile Museum Building
  A.C.Normanสถาปนิกชาวอังกฤษ สร้างตึกนี้ขึ้นใน พ.ศ. 2439 เพื่อเป็นสำนักงานการรถไฟสหพันธรัฐมาเลย์ (Federated Malay States Railways) จากนั้น…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๒:๑๘

เกี่ยวกับผู้เขียน

คำค้น

Borobudur Candi Arjun Candi Jago Candi Kalasan Candi Kidal Candi Mendut Candi Panataran Candi Parambanan Candi Sari Candi Sewu Dieng Plateau Pura Besakhih Pura Kehen กฤษณะ จันทิ จันทิเมนดุต ชวาภาคกลางตอนกลาง ชวาภาคกลางตอนปลาย ชาดก ฐานเป็นชั้น ธยานิพุทธ น้ำพุ ปหรรปุระ พื้นเมือง พุทธประวัติ พุทธมหายาน ภาพเล่าเรื่อง มณฑล มหาภารตะ มัชฌปาหิต ระบบตรีกาย ระบบพระพุทธเจ้าสามระดับ ระบบภูมิสาม รัดอก รามายณะ ลลิตวิสตระ ลัทธิเทวราชา ลานประทักษิณ วิมานอินเดียใต้ วิษณุ ศิลปะชวาภาคกลางตอนต้น ศิลปะชวาภาคตะวันออก ศิลปะบาหลี ศูนย์กลางจักรวาล สถูปิกะ สระน้ำ สิงหาส่าหรี หน้ากาล อมลกะ อวโลกิเตศวร อาคารจำลอง อาคารทรงเมรุ ฮินดู เขาพระสุเมรุ เรือนธาตุ เรือนธาตุจำลอง แผนผังกากบาท แผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไวษณพนิกาย ไศวนิกาย

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

15239729
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
22941
0
22941
15216623
22941
60322
15239729
Server Time: 10-08-2020 17:38:10