Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

ตัวอย่างของอาคารพาณิชย์และที่พักอาศัยในเมืองอิโปห์ ซึ่งมีทั้งอาคารแบบตะวันตกแท้และอาคาร Shop-house แบบผสมผสานยุโรป-จีนอาคารที่เห็นในภาพ คือ Arlene House ซึ่งตั้งอยู่อีกช่วงถนหนึ่งจาก HSBC Bank เป็นอาคารแบบตะวันตกแท้จริงตามแบบนีโอคลาสสิก (Neo-Classic) โดยที่ไม่มีศิลปะจีนเข้ามาผสม แสดงให้เห็นว่าสร้างขึ้นโดยนักอาณานิคมชาวอังกฤษมากกว่าที่จะสร้างขึ้นโดยชาวจีน อนึ่ง น่าสังเกตว่าเมืองอิโปห์เป็นเมืองที่มีถนนกว้างขวางและผังถนนตัดเป็นตาราง เนื่องจากเป็นเมืองที่นักอาณานิคมชาวอังกฤษเป็นผู้วางผัง
Published in อิโปห์
สถานีรถไฟในมาเลเซีย ถือเป็นการแสดง “ความก้าวสู่สมัยใหม่” (modernization) สถานีอิโปห์นี้สร้างขึ้นโดย Arthur BensionHubbackใน พ.ศ. สถาปนิกคนนี้สร้างสถานีรถไฟในอินเดียมาก่อน และนิยมใช้สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในการสร้าง โดยเฉพาะแบบคลาสสิก โดยวางผังแบบ Palladium ที่มีความสมมาตร การใช้เสา อาร์คและโดมมาประกอบกัน โดยเน้นความยาวของอาคารเพื่อให้สอดรับกับชานชลา
Published in อิโปห์
ศาลาว่าการเมืองในมาเลเซียภายใต้อิทธิพลอังกฤษ มีทั้งแบบบารอคและแบบคลาสสิก โดยตัวอย่างของศาลาว่าการเมืองอิโปห์ เป็นแบบคลาสสิกแท้จริง คือประกอบด้วยหน้าจั่ว pediment และเสาแบบคลาสิก รวมถึงอาร์ตโค้งที่ต่อเนื่องกันเป็น loggia น่าสังเกตว่าไม่มีความเป็นบารอคปะปนอยู่เลย ซึ่งแตกต่างไปจากศาลาว่าการเมืองไตปิง
Published in อิโปห์
หอระฆังของเมืองอิโปห์สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ J.W.W.Birch ผู้เป็นผู้บุกเบิกเมืองอิโปห์คนแรก สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2452 มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกแท้ แถบภาพเล่าเรื่องด้านล่างแสดงภาพบุคคล 44 คนที่มีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการของอารยธรรมมนุษย์ รวมถึงพระพุทธเจ้าและพระเยซูด้วย อย่างไรก็ตาม รูปท่านศาสนามูฮัมหมัดได้ถูกลบทิ้งไปในภายหลัง หลงเหลือแต่ร่องรอยที่ยังสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน
Published in อิโปห์
หอระฆังของเมืองอิโปห์สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ J.W.W.Birch ผู้เป็นผู้บุกเบิกเมืองอิโปห์คนแรก สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2452 มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกแท้ รายละเอียดหอระฆังด้านบน ซึ่งเป็นที่แขวนระฆังจำนวนห้าใบ โดยรอบมีบุคลาธิษฐานของคุณธรรมต่างๆของการปกครองตามแนวความคิดของชาวอังกฤษ คือ ผู้หญิงตาบอดและถือดาบกับตาชั่ง แทนความยุติธรรม ผู้หญิงถือดาบและโล่ แทนความซื่อสัตย์ ผู้หญิงที่หน้าตาสงบและถือหอก แทนความอดทน เป็นต้น
Published in อิโปห์

หอระฆังของเมืองอิโปห์สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ J.W.W.Birch ผู้เป็นผู้บุกเบิกเมืองอิโปห์คนแรก สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2452 มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกแท้ ตั้งอยู่บนเนินทำให้หอระฆังมีความโดดเด่น ด้านล่างเป็นชั้นเลียนแบบฐานหิน ถัดขึ้นมาเป็นแผงภาพบุคคลซึ่งแสดงภาพคนสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ถัดขึ้นไปเริ่มมีการลบมุมและเป็นหอนาฬิกา ถัดขึ้นไปเป็นหอระฆังซึ่งมีรูปบุคลาธิษฐานอยู่ทั้งสี่ทิศ

Published in อิโปห์
อาคารธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ เป็นตัวอย่างอาคารแบบนีโอคลาสิกสมัยอาณานิคมอังกฤษที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองอิโปห์ สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2474 อาคารแบบนี้นิยมสร้างสำหรับเป็นธนาคารในประเทศอังกฤษในระยะร่วมสมัย รูปแบบของอาคาร เป็นอาคารที่มุมถนนซึ่งมีการออกแบบให้มีผังแบบสี่เหลี่ยมมุมมนตอบรับกับความโค้งของถนน ด้านบนเน้นย้ำด้วยการใส่ Lantern เพื่อให้เกิดจุดสนใจ ตัวอาคารมีการใช้เสาคลาสสิกที่มีหัวเสาโครินเธียนขนาดใหญ่เพื่อเน้นความสง่างาม อันเป็นลักษณะสำคัญของอาคารราชการแบบคลาสสิก ชั้นล่างมีการทำเลียนแบบฐานหินส่วนชั้นบนสุดนั้นแทรกเข้าไปกับลวดบัวคานนอน Entablature
Published in อิโปห์

ใน พ.ศ. 2445 คณะภารดาSalleanได้เปิดโรงเรียนเซนต์ไมเคิ้ลขึ้นในเมืองอิโปห์ อาคารเรียนนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นอาคารแห่งแรกๆที่ใช้คอนกรีตในการก่อสร้าง ต่อมามีการสร้างเพิ่มเติมอีกในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ลักษณะของอาคารเรียนตามอิทธิพลตะวันตกที่นิยมในมาเลเซีย คือ มีความสมมาตรตามแบบพาลาเดียม(Palladium) มีมุขกลางและชักปีกออกไปสองข้าง วางผังในรูปตัวอี ( E )อย่างไรก็ตาม รายละเอียดการตกแต่งอาคารนั้นกลับใช้องค์ประกอบแบบโกธิคในการตกแต่ง กลางหน้าบันมีรูปเซนต์ไมเคิ้ลประดิษฐานอยู่ ด้านข้างเป็นระเบียงโปร่งซึ่งใช้ในการเดินสู่ห้องเรียน

Published in อิโปห์

มัสยิดอินเดีย ตั้งอยู่ติดกับปาดัง หรือสนามหลวงของเมืองอิโปห์ เป็นมัสยิดที่ส้างเพื่อคนมุสลิมอินเดียที่อพยพยังอิโปห์ในพุทธศตวรรษที่ 25 รูปแบบสถาปัตยกรรมก็มีการผสมผสานศิลปะอินเดียสมัยอิสลามเข้าไว้กับศิลปะตะวันตก ซึ่งเป็นความนิยมของศิลปะมาเลเซียในสมัยอาณานิคม อาร์คของมัสยิดอินเดีย เป็นอาร์ควงโค้งหลายวงต่อเนื่องกัน ยอดอาร์คแหลม ซึ่งเป็นอาร์คที่เลียนแบบศิลปะโมกุล ในประเทศอินเดีย อาร์คแบบนี้ปรากฏในสถาปัตยกรรมหลายแห่งที่พระเจ้าชาห์ชาฮานทรงสร้าง เช่น Diwan-i-Am ที่พระราชวังเมืองเดลลีและอาครา ส่วนที่เชิงชายมีการใช้หลังคาลาดแบบอินเดียแต่ผสมผสานกับเท้าแขนแบบตะวันตก

Published in อิโปห์
มัสยิดอินเดีย ตั้งอยู่ติดกับปาดัง หรือสนามหลวงของเมืองอิโปห์ เป็นมัสยิดที่ส้างเพื่อคนมุสลิมอินเดียที่อพยพยังอิโปห์ในพุทธศตวรรษที่ 25 รูปแบบสถาปัตยกรรมก็มีการผสมผสานศิลปะอินเดียสมัยอิสลามเข้าไว้กับศิลปะตะวันตก ซึ่งเป็นความนิยมของศิลปะมาเลเซียในสมัยอาณานิคม มัสยิดนี้มีหลังคาลาดเครื่องไม้มุงกระเบ้องตามแบบพื้นเมืองมาเลย์ ไม่มีโดม แต่ใช้หอคอยปลอมที่มี “กลศะ” เป็นยอดตาม รวมถึงมีเชิงเทินคล้ายใบเสมาโดยรอบตามแบบศิลปะอินเดีย รั้วด้านบนหลังคาประดับถ้วยรางวัล (trophy) ตามอิทธิพลตะวันตก
Published in อิโปห์
plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

หมวดหมู่ศิลปะมาเลเซีย

เลือกสถานที่ศิลปะมาเลเซีย

บทความศิลปะมาเลเซีย

 • Masjid Jamek
  มัสยิดจาเม็ก เมืองกัวลาลุมปูร์นี้สร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมอังกฤษแล้ว สถาปนิกในระยะนี้มักมีการนำศิลปะอิสลามแบบใหม่เข้าๆมาผสมผสานจนเกิดเป็นรูปแบบใหม่ เช่น ศิลปะโมกุลของอินเดีย และศิลปะมัวร์ของสเปนเป็นต้น มัสยิดแห่งนี้เป็นผังแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีโดมสามโดมเรียงกันตามแบบศิลปะโมกุลองอินเดียรูปแบโดมเองก็มีเค้าโครงแบบโมกุล คือมีคอโดมเป็นทรงกระบอกและมีกลีบดอกไม้คว่ำอยู่ด้านบน (ฆัณฏา)…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๐:๒๕
 • Padang , Kuala Lumpur
  ปาดัง หรือ เอลพลานาด คือสนามหลวงซึงมักสร้างขึ้นที่ศูนย์กลางเมืองตามธรรมเนียมของอังกฤษ เพื่อใช้ในการเล่นกีฬา ชุมนุมในงานรัฐพิธีและสวนสนาม ปรากฏหลายเมืองที่สร้างขึ้นภายในอาณานิคมอังกฤษ เช่น เมืองปีนังเมืองอิโปห์ เมืองไตปิง…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๐:๒๙
 • Sultan Abdul Samad Building , Kuala Lumpur
  ตึกสุลต่านอับดุลซามัด ถือเป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุดที่อยู่ที่ปาดัง ถือเป็นรูปแบบอาคารแบบ British Raj Styleที่โดดเด่นที่สุดในมาเลเซีย ก่อนหน้าการสร้างอาคารแบบนี้อาคารแบบคลาสสิกได้รับความนิยมมาก่อน ต่อมา C.E. Spooner…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๒:๐๙
 • Sultan Abdul Samad Building, Kuala Lumpur
  ตึกสุลต่านอับดุลซามัด ถือเป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุดที่อยู่ที่ปาดัง เป็นรูปแบบอาคารแบบ British Raj Style ที่โดดเด่นที่สุดในมาเลเซีย ก่อนหน้าการสร้างอาคารแบบนี้อาคารแบบคลาสสิกได้รับความนิยมมาก่อน ต่อมา C.E.…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๒:๑๒
 • Textile Museum Building
  A.C.Normanสถาปนิกชาวอังกฤษ สร้างตึกนี้ขึ้นใน พ.ศ. 2439 เพื่อเป็นสำนักงานการรถไฟสหพันธรัฐมาเลย์ (Federated Malay States Railways) จากนั้น…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๒:๑๘

เกี่ยวกับผู้เขียน

คำค้น

Borobudur Candi Arjun Candi Jago Candi Kalasan Candi Kidal Candi Mendut Candi Panataran Candi Parambanan Candi Sari Candi Sewu Dieng Plateau Pura Besakhih Pura Kehen กฤษณะ จันทิ จันทิเมนดุต ชวาภาคกลางตอนกลาง ชวาภาคกลางตอนปลาย ชาดก ฐานเป็นชั้น ธยานิพุทธ น้ำพุ ปหรรปุระ พื้นเมือง พุทธประวัติ พุทธมหายาน ภาพเล่าเรื่อง มณฑล มหาภารตะ มัชฌปาหิต ระบบตรีกาย ระบบพระพุทธเจ้าสามระดับ ระบบภูมิสาม รัดอก รามายณะ ลลิตวิสตระ ลัทธิเทวราชา ลานประทักษิณ วิมานอินเดียใต้ วิษณุ ศิลปะชวาภาคกลางตอนต้น ศิลปะชวาภาคตะวันออก ศิลปะบาหลี ศูนย์กลางจักรวาล สถูปิกะ สระน้ำ สิงหาส่าหรี หน้ากาล อมลกะ อวโลกิเตศวร อาคารจำลอง อาคารทรงเมรุ ฮินดู เขาพระสุเมรุ เรือนธาตุ เรือนธาตุจำลอง แผนผังกากบาท แผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไวษณพนิกาย ไศวนิกาย

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

15239741
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
22953
0
22953
15216623
22953
60322
15239741
Server Time: 10-08-2020 17:47:37