Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

วัดของชาวฮินดูแห่งแรกในมาเลเซีย และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวฮินดูในมะละกา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1781 ในช่วงที่ฮอลันดาปกครองมะละกา โดย Thaivanayagam Chitty ผู้นำชาว Chitty (ชาวทมิฬจากอินเดียที่มาตั้งรกรากในมะละกาและสิงคโปร์ และมีการผสมผสานวัฒนธรรมจีนและมาเลย์ ผ่านการแต่งงานกับคนท้องถิ่น) วัดของชาว Chitty จะมีรูปแบบเรียบง่าย ไม่เน้นการตกแต่งมากนัก รูปแบบอาคารของวัดนี้ประกอบด้วย ส่วนเหนือประตูทางเข้าตกแต่งด้วยหน้าบันเป็นรูปหอคอยสามชั้น แต่ละชั้นมีซุ้มโค้งประดิษฐานรูปเคารพเทพเจ้าในศาสนาฮินดู ทั้งสองข้างของหน้าบันเป็นกำแพงเตี้ยประดับรูปโคหมอบเป็นระยะ ภายในอาคารหลักประดิษฐานรูปเคารพเทพเจ้า Vinayagar หรือพระพิฆเนศวร โดยมีการแบ่งพื้นที่ของห้องบูชาเป็นสัดส่วนคือ ด้านในสุดเป็น Garbagraham ซึ่งเป็นห้องประดิษฐานรูปเคารพของเทพเจ้า หน้าห้องจะมี Veganam เป็นรูปพาหนะของเทพเจ้าหันหน้าเข้าสู่ห้องหลัก ถัดมาเป็น Palibeedam หรือแท่นสำหรับถวายอาหารประทีป และดอกไม้ เป็นที่สวดขอพรจากเทพเจ้า ที่ปลายสุดเป็น Kodisthampam หรือเสาธง เป็นพื้นที่ทำความเคารพเทพเจ้าโดยการโค้งตัวและกราบราบตัวไปกับพื้น โดยรอบห้องประดิษฐานเทพเจ้าประธานยังแบ่งเป็นห้องประดิษฐานเทพเจ้าองค์รอง โดยมีการแบ่งพื้นที่สำหรับการบูชาเทพเจ้าแต่ละองค์อย่างเป็นสัดส่วน

Published in มะละกา
วัดศรีมาเรียมมันเป็นศานสถานในศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1823นับเป็นวัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ วัดนี้ก่อตั้งขึ้นโดย Naraina Pillay ผู้นำชาวทมิฬที่เดินทางมากับ Sir Stamford Raffles สู่ประเทศสิงคโปร์ เดิมก่อสร้างด้วยไม้ และมีการก่อสร้างขึ้นใหม่ด้วยอิฐในปี ค.ศ. 1862 โดยอุทิศให้แก่พระ Sri Mariamman ในการก่อสร้างได้มีการนำมีช่างฝีมือมาจาก Madras ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการปั้นปูน วัดมีความโดดเด่นที่โคปุระทางเข้าที่มีรูปแบบตามแบบศิลปะอินเดียใต้ มักเน้นการตกแต่งหลังคาโตรณะด้วยรูปเคารพที่มีสีสันสวยงาม ผังของวัดมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม อาคารหลักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้าเป็นพื้นที่ทำพิธีกรรม มีการตกแต่งเพดานอย่างสวยงาม และมีห้องครรภคฤหะอยู่ที่ปลายผังด้านใน ซึ่งเป็นห้องที่ประดิษฐานรูปเคารพประธานคือ พระ Sri Mariamman ตัวอาคารที่ประดิษฐานรูปเคารพที่ด้านข้างอาคารมีท่อโสมสูตรที่ต่อมาจากรูปเคารพประธาน ส่วนหลังคาของอาคารประธานมียอดเป็นทรงหัวหอม ประดับซุ้มปูนปั้นทั้ง 8 ทิศ หลังคาชั้นล่างตกแต่งประติมากรรมรูปเคารพและรูปบุคคลอยู่เต็มพื้นที่ รอบอาคารหลักมีอาคารรอง 4 หลัง ที่ประดิษฐานรูปเคารพที่เป็นเทพเจ้าชั้นรอง ในทุกปีจะมีการจัดพิธีลุยไฟขึ้นที่วัดแห่งนื้ในช่วงก่อนเทศกาล Deepavaliหรือเทศกาลแห่งแสงสว่าง
plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

หมวดหมู่ศิลปะมาเลเซีย

เลือกสถานที่ศิลปะมาเลเซีย

บทความศิลปะมาเลเซีย

 • Masjid Jamek
  มัสยิดจาเม็ก เมืองกัวลาลุมปูร์นี้สร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมอังกฤษแล้ว สถาปนิกในระยะนี้มักมีการนำศิลปะอิสลามแบบใหม่เข้าๆมาผสมผสานจนเกิดเป็นรูปแบบใหม่ เช่น ศิลปะโมกุลของอินเดีย และศิลปะมัวร์ของสเปนเป็นต้น มัสยิดแห่งนี้เป็นผังแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีโดมสามโดมเรียงกันตามแบบศิลปะโมกุลองอินเดียรูปแบโดมเองก็มีเค้าโครงแบบโมกุล คือมีคอโดมเป็นทรงกระบอกและมีกลีบดอกไม้คว่ำอยู่ด้านบน (ฆัณฏา)…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๐:๒๕
 • Padang , Kuala Lumpur
  ปาดัง หรือ เอลพลานาด คือสนามหลวงซึงมักสร้างขึ้นที่ศูนย์กลางเมืองตามธรรมเนียมของอังกฤษ เพื่อใช้ในการเล่นกีฬา ชุมนุมในงานรัฐพิธีและสวนสนาม ปรากฏหลายเมืองที่สร้างขึ้นภายในอาณานิคมอังกฤษ เช่น เมืองปีนังเมืองอิโปห์ เมืองไตปิง…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๐:๒๙
 • Sultan Abdul Samad Building , Kuala Lumpur
  ตึกสุลต่านอับดุลซามัด ถือเป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุดที่อยู่ที่ปาดัง ถือเป็นรูปแบบอาคารแบบ British Raj Styleที่โดดเด่นที่สุดในมาเลเซีย ก่อนหน้าการสร้างอาคารแบบนี้อาคารแบบคลาสสิกได้รับความนิยมมาก่อน ต่อมา C.E. Spooner…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๒:๐๙
 • Sultan Abdul Samad Building, Kuala Lumpur
  ตึกสุลต่านอับดุลซามัด ถือเป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุดที่อยู่ที่ปาดัง เป็นรูปแบบอาคารแบบ British Raj Style ที่โดดเด่นที่สุดในมาเลเซีย ก่อนหน้าการสร้างอาคารแบบนี้อาคารแบบคลาสสิกได้รับความนิยมมาก่อน ต่อมา C.E.…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๒:๑๒
 • Textile Museum Building
  A.C.Normanสถาปนิกชาวอังกฤษ สร้างตึกนี้ขึ้นใน พ.ศ. 2439 เพื่อเป็นสำนักงานการรถไฟสหพันธรัฐมาเลย์ (Federated Malay States Railways) จากนั้น…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๒:๑๘

เกี่ยวกับผู้เขียน

คำค้น

Borobudur Candi Arjun Candi Jago Candi Kalasan Candi Kidal Candi Mendut Candi Panataran Candi Parambanan Candi Sari Candi Sewu Dieng Plateau Pura Besakhih Pura Kehen กฤษณะ จันทิ จันทิเมนดุต ชวาภาคกลางตอนกลาง ชวาภาคกลางตอนปลาย ชาดก ฐานเป็นชั้น ธยานิพุทธ น้ำพุ ปหรรปุระ พื้นเมือง พุทธประวัติ พุทธมหายาน ภาพเล่าเรื่อง มณฑล มหาภารตะ มัชฌปาหิต ระบบตรีกาย ระบบพระพุทธเจ้าสามระดับ ระบบภูมิสาม รัดอก รามายณะ ลลิตวิสตระ ลัทธิเทวราชา ลานประทักษิณ วิมานอินเดียใต้ วิษณุ ศิลปะชวาภาคกลางตอนต้น ศิลปะชวาภาคตะวันออก ศิลปะบาหลี ศูนย์กลางจักรวาล สถูปิกะ สระน้ำ สิงหาส่าหรี หน้ากาล อมลกะ อวโลกิเตศวร อาคารจำลอง อาคารทรงเมรุ ฮินดู เขาพระสุเมรุ เรือนธาตุ เรือนธาตุจำลอง แผนผังกากบาท แผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไวษณพนิกาย ไศวนิกาย

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

15162986
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6520
0
6520
15156301
6520
73965
15162986
Server Time: 01-06-2020 22:28:04