Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

ใน พ.ศ. 2457 ภารดานิกายคาธอลิคได้แนะนำให้ผู้ว่าการรัฐเปรักสร้างโรงเรียนสำหรับนักเรียนชาย อาคารโรงเรียนนี้จึงถูกสร้างขึ้นและเสร็จในปีถัดมา สถาปัตยกรรมของโรงเรียนเป็นแบบคลาสสิก และวางผังตามแบบ Palladium รายละเอียดทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบคลาสสิกทั้งหมด เช่นหน้าจั่วและเสาติดผนัง สถาปัตยกรรมของโรงเรียนแห่งนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับศิลปกรรมของโรงเรียนเซนต์ไมเคิ้ลที่เมืองอิโปห์
Published in ไตปิง

ใน พ.ศ. 2445 คณะภารดาSalleanได้เปิดโรงเรียนเซนต์ไมเคิ้ลขึ้นในเมืองอิโปห์ อาคารเรียนนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นอาคารแห่งแรกๆที่ใช้คอนกรีตในการก่อสร้าง ต่อมามีการสร้างเพิ่มเติมอีกในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ลักษณะของอาคารเรียนตามอิทธิพลตะวันตกที่นิยมในมาเลเซีย คือ มีความสมมาตรตามแบบพาลาเดียม(Palladium) มีมุขกลางและชักปีกออกไปสองข้าง วางผังในรูปตัวอี ( E )อย่างไรก็ตาม รายละเอียดการตกแต่งอาคารนั้นกลับใช้องค์ประกอบแบบโกธิคในการตกแต่ง กลางหน้าบันมีรูปเซนต์ไมเคิ้ลประดิษฐานอยู่ ด้านข้างเป็นระเบียงโปร่งซึ่งใช้ในการเดินสู่ห้องเรียน

Published in อิโปห์

อาคารพิพิธภัณฑ์เพรานากัน เดิมเป็นอาคารโรงเรียน Tao Nan ซึ่งก่อสร้างในปี ค.ศ.1910 – 1912 โรงเรียนนี้ก่อตั้งโดยสมาคมชาวฮกเกี้ยนในสิงคโปร์ เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาวจีน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนได้ถูกปิดชั่วคราว และเปิดใช้อีกครั้งในเดือนตุลาคม ค.ศ.1945 เมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทำให้พื้นที่ใช้สอยในอาคารไม่เพียงพอ สมาคมฯ จึงมีการโยกย้ายโรงเรียนไปยังพื้นที่รอบนอกของสิงคโปร์ รูปแบบศิลปะของอาคารเป็นแบบ Neo – Classic ที่มีกลิ่นอายของรูปแบบ French Renaissance ผสมผสานอยู่ด้วย เช่น ทางเข้าโอ่โถง ภายในมีโถงกลางที่มีช่องแสงจากบนหลังคา การใช้บันไดทั้งสองข้างเพื่อความสมดุลย์ เป็นตัวเชื่อมไปยังชั้น 2 และ 3 ส่วนระเบียงนอกอาคารมีขนาดกว้างใหญ่ ตกแต่งด้วยซุ้มโค้งและเสาแบบ Corinthian แต่ละชั้นมีเพดานสูง และมีช่องหน้าต่างสูง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนถ่ายเทอากาศจากสภาพภูมิอากาศที่ร้อนชื้นของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นอาคารที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพรานากัน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมหลักวัฒนธรรมหนึ่งของชาวสิงคโปร์

หมวดหมู่ศิลปะมาเลเซีย

เลือกสถานที่ศิลปะมาเลเซีย

บทความศิลปะมาเลเซีย

 • Masjid Jamek
  มัสยิดจาเม็ก เมืองกัวลาลุมปูร์นี้สร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมอังกฤษแล้ว สถาปนิกในระยะนี้มักมีการนำศิลปะอิสลามแบบใหม่เข้าๆมาผสมผสานจนเกิดเป็นรูปแบบใหม่ เช่น ศิลปะโมกุลของอินเดีย และศิลปะมัวร์ของสเปนเป็นต้น มัสยิดแห่งนี้เป็นผังแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีโดมสามโดมเรียงกันตามแบบศิลปะโมกุลองอินเดียรูปแบโดมเองก็มีเค้าโครงแบบโมกุล คือมีคอโดมเป็นทรงกระบอกและมีกลีบดอกไม้คว่ำอยู่ด้านบน (ฆัณฏา)…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๐:๒๕
 • Padang , Kuala Lumpur
  ปาดัง หรือ เอลพลานาด คือสนามหลวงซึงมักสร้างขึ้นที่ศูนย์กลางเมืองตามธรรมเนียมของอังกฤษ เพื่อใช้ในการเล่นกีฬา ชุมนุมในงานรัฐพิธีและสวนสนาม ปรากฏหลายเมืองที่สร้างขึ้นภายในอาณานิคมอังกฤษ เช่น เมืองปีนังเมืองอิโปห์ เมืองไตปิง…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๐:๒๙
 • Sultan Abdul Samad Building , Kuala Lumpur
  ตึกสุลต่านอับดุลซามัด ถือเป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุดที่อยู่ที่ปาดัง ถือเป็นรูปแบบอาคารแบบ British Raj Styleที่โดดเด่นที่สุดในมาเลเซีย ก่อนหน้าการสร้างอาคารแบบนี้อาคารแบบคลาสสิกได้รับความนิยมมาก่อน ต่อมา C.E. Spooner…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๒:๐๙
 • Sultan Abdul Samad Building, Kuala Lumpur
  ตึกสุลต่านอับดุลซามัด ถือเป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุดที่อยู่ที่ปาดัง เป็นรูปแบบอาคารแบบ British Raj Style ที่โดดเด่นที่สุดในมาเลเซีย ก่อนหน้าการสร้างอาคารแบบนี้อาคารแบบคลาสสิกได้รับความนิยมมาก่อน ต่อมา C.E.…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๒:๑๒
 • Textile Museum Building
  A.C.Normanสถาปนิกชาวอังกฤษ สร้างตึกนี้ขึ้นใน พ.ศ. 2439 เพื่อเป็นสำนักงานการรถไฟสหพันธรัฐมาเลย์ (Federated Malay States Railways) จากนั้น…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๒:๑๘

เกี่ยวกับผู้เขียน

คำค้น

Borobudur Candi Arjun Candi Jago Candi Kalasan Candi Kidal Candi Mendut Candi Panataran Candi Parambanan Candi Sari Candi Sewu Dieng Plateau Pura Besakhih Pura Kehen กฤษณะ จันทิ จันทิเมนดุต ชวาภาคกลางตอนกลาง ชวาภาคกลางตอนปลาย ชาดก ฐานเป็นชั้น ธยานิพุทธ น้ำพุ ปหรรปุระ พื้นเมือง พุทธประวัติ พุทธมหายาน ภาพเล่าเรื่อง มณฑล มหาภารตะ มัชฌปาหิต ระบบตรีกาย ระบบพระพุทธเจ้าสามระดับ ระบบภูมิสาม รัดอก รามายณะ ลลิตวิสตระ ลัทธิเทวราชา ลานประทักษิณ วิมานอินเดียใต้ วิษณุ ศิลปะชวาภาคกลางตอนต้น ศิลปะชวาภาคตะวันออก ศิลปะบาหลี ศูนย์กลางจักรวาล สถูปิกะ สระน้ำ สิงหาส่าหรี หน้ากาล อมลกะ อวโลกิเตศวร อาคารจำลอง อาคารทรงเมรุ ฮินดู เขาพระสุเมรุ เรือนธาตุ เรือนธาตุจำลอง แผนผังกากบาท แผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไวษณพนิกาย ไศวนิกาย

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

15187383
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
30917
0
30917
15156301
30917
0
15187383
Server Time: 04-07-2020 18:54:07