Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

ใน พ.ศ. 2457 ภารดานิกายคาธอลิคได้แนะนำให้ผู้ว่าการรัฐเปรักสร้างโรงเรียนสำหรับนักเรียนชาย อาคารโรงเรียนนี้จึงถูกสร้างขึ้นและเสร็จในปีถัดมา สถาปัตยกรรมของโรงเรียนเป็นแบบคลาสสิก และวางผังตามแบบ Palladium รายละเอียดทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบคลาสสิกทั้งหมด เช่นหน้าจั่วและเสาติดผนัง สถาปัตยกรรมของโรงเรียนแห่งนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับศิลปกรรมของโรงเรียนเซนต์ไมเคิ้ลที่เมืองอิโปห์
Published in ไตปิง

ที่สี่แยกกลางเมืองไตปิงมี “หอนาฬิกา” ซึ่งสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2424 สร้างขึ้นเลียนแบบป้อมปราการสี่เหลี่ยมแต่ส่วนหนึ่งของอาคารได้ถูกรื้อลงแล้ว จึงทำให้เหลือเพียงหอนาฬิกาอยู่เพียงจุดเดียว ในช่วงหนึ่ง หอมาฬิกาแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานีตำรวจและสถานีดับเพลิงของเมือง อนึ่ง เมืองนี้เคยถูกไฟให้ครั้งหนึ่งซึ่งทำให้สถานีดับเพลิงจำเป็นต้องตั้งไว้กลางเมือง หอนาฬิกาแห่งนี้มีรูปแบบคลาสสิกผสมผสานกับหลังคาหอคอยแบบโกธิค หอคอยนี้ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไตปิง

Published in ไตปิง
หอระฆังของเมืองอิโปห์สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ J.W.W.Birch ผู้เป็นผู้บุกเบิกเมืองอิโปห์คนแรก สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2452 มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกแท้ แถบภาพเล่าเรื่องด้านล่างแสดงภาพบุคคล 44 คนที่มีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการของอารยธรรมมนุษย์ รวมถึงพระพุทธเจ้าและพระเยซูด้วย อย่างไรก็ตาม รูปท่านศาสนามูฮัมหมัดได้ถูกลบทิ้งไปในภายหลัง หลงเหลือแต่ร่องรอยที่ยังสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน
Published in อิโปห์
หอระฆังของเมืองอิโปห์สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ J.W.W.Birch ผู้เป็นผู้บุกเบิกเมืองอิโปห์คนแรก สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2452 มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกแท้ รายละเอียดหอระฆังด้านบน ซึ่งเป็นที่แขวนระฆังจำนวนห้าใบ โดยรอบมีบุคลาธิษฐานของคุณธรรมต่างๆของการปกครองตามแนวความคิดของชาวอังกฤษ คือ ผู้หญิงตาบอดและถือดาบกับตาชั่ง แทนความยุติธรรม ผู้หญิงถือดาบและโล่ แทนความซื่อสัตย์ ผู้หญิงที่หน้าตาสงบและถือหอก แทนความอดทน เป็นต้น
Published in อิโปห์

หอระฆังของเมืองอิโปห์สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ J.W.W.Birch ผู้เป็นผู้บุกเบิกเมืองอิโปห์คนแรก สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2452 มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกแท้ ตั้งอยู่บนเนินทำให้หอระฆังมีความโดดเด่น ด้านล่างเป็นชั้นเลียนแบบฐานหิน ถัดขึ้นมาเป็นแผงภาพบุคคลซึ่งแสดงภาพคนสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ถัดขึ้นไปเริ่มมีการลบมุมและเป็นหอนาฬิกา ถัดขึ้นไปเป็นหอระฆังซึ่งมีรูปบุคลาธิษฐานอยู่ทั้งสี่ทิศ

Published in อิโปห์
ตึกสุลต่านอับดุลซามัด ถือเป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุดที่อยู่ที่ปาดัง เป็นรูปแบบอาคารแบบ British Raj Style ที่โดดเด่นที่สุดในมาเลเซีย ก่อนหน้าการสร้างอาคารแบบนี้อาคารแบบคลาสสิกได้รับความนิยมมาก่อน ต่อมา C.E. Spooner ได้สร้างอาคารสกุลต่านอับดุลซามัดขึ้นโดยใช้รูปแบบ British Raj Style ซึ่งพัฒนาขึ้นในอินเดียนำมาใช้ British Raj Style เป็นรูปแบบอาคารที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะโกธิคกับศิลปะอิสลามในอินเดีย แต่ยังคงวางผังสมมาตรตามแบบ Palladium สำหรับอาคารแห่งนี้ ความโดดเด่นยังแสดงด้วยอาร์ตวงโค้งเกือกม้าตามแบบมัวร์ นอกจากนี้ การใช้หอนาฬิกาเข้าผนวกกับอาคาร ยังเป็นความโดดเด่นของอาคารดังกล่าวอีกด้วย

ตึกสุลต่านอับดุลซามัด ถือเป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุดที่อยู่ที่ปาดัง ถือเป็นรูปแบบอาคารแบบ British Raj Styleที่โดดเด่นที่สุดในมาเลเซีย ก่อนหน้าการสร้างอาคารแบบนี้อาคารแบบคลาสสิกได้รับความนิยมมาก่อน ต่อมา C.E. Spooner ได้สร้างอาคารสกุลต่านอับดุลซามัดขึ้นโดยใช้รูปแบบ British Raj Style ซึ่งพัฒนาขึ้นในอินเดียนำมาใช้ British Raj Style เป็นรูปแบบอาคารที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะโกธิคกับศิลปะอิสลามในอินเดีย แต่ยังคงวางผังสมมาตรตามแบบ Palladium สำหรับอาคารแห่งนี้ ความโดดเด่นยังแสดงด้วยอาร์ตวงโค้งเกือกม้าตามแบบมัวร์ นอกจากนี้ การใช้หอนาฬิกาเข้าผนวกกับอาคาร ยังเป็นความโดดเด่นของอาคารดังกล่าวอีกด้วย

หมวดหมู่ศิลปะมาเลเซีย

เลือกสถานที่ศิลปะมาเลเซีย

บทความศิลปะมาเลเซีย

 • Masjid Jamek
  มัสยิดจาเม็ก เมืองกัวลาลุมปูร์นี้สร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมอังกฤษแล้ว สถาปนิกในระยะนี้มักมีการนำศิลปะอิสลามแบบใหม่เข้าๆมาผสมผสานจนเกิดเป็นรูปแบบใหม่ เช่น ศิลปะโมกุลของอินเดีย และศิลปะมัวร์ของสเปนเป็นต้น มัสยิดแห่งนี้เป็นผังแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีโดมสามโดมเรียงกันตามแบบศิลปะโมกุลองอินเดียรูปแบโดมเองก็มีเค้าโครงแบบโมกุล คือมีคอโดมเป็นทรงกระบอกและมีกลีบดอกไม้คว่ำอยู่ด้านบน (ฆัณฏา)…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๐:๒๕
 • Padang , Kuala Lumpur
  ปาดัง หรือ เอลพลานาด คือสนามหลวงซึงมักสร้างขึ้นที่ศูนย์กลางเมืองตามธรรมเนียมของอังกฤษ เพื่อใช้ในการเล่นกีฬา ชุมนุมในงานรัฐพิธีและสวนสนาม ปรากฏหลายเมืองที่สร้างขึ้นภายในอาณานิคมอังกฤษ เช่น เมืองปีนังเมืองอิโปห์ เมืองไตปิง…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๐:๒๙
 • Sultan Abdul Samad Building , Kuala Lumpur
  ตึกสุลต่านอับดุลซามัด ถือเป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุดที่อยู่ที่ปาดัง ถือเป็นรูปแบบอาคารแบบ British Raj Styleที่โดดเด่นที่สุดในมาเลเซีย ก่อนหน้าการสร้างอาคารแบบนี้อาคารแบบคลาสสิกได้รับความนิยมมาก่อน ต่อมา C.E. Spooner…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๒:๐๙
 • Sultan Abdul Samad Building, Kuala Lumpur
  ตึกสุลต่านอับดุลซามัด ถือเป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุดที่อยู่ที่ปาดัง เป็นรูปแบบอาคารแบบ British Raj Style ที่โดดเด่นที่สุดในมาเลเซีย ก่อนหน้าการสร้างอาคารแบบนี้อาคารแบบคลาสสิกได้รับความนิยมมาก่อน ต่อมา C.E.…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๒:๑๒
 • Textile Museum Building
  A.C.Normanสถาปนิกชาวอังกฤษ สร้างตึกนี้ขึ้นใน พ.ศ. 2439 เพื่อเป็นสำนักงานการรถไฟสหพันธรัฐมาเลย์ (Federated Malay States Railways) จากนั้น…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๒:๑๘

เกี่ยวกับผู้เขียน

คำค้น

Borobudur Candi Arjun Candi Jago Candi Kalasan Candi Kidal Candi Mendut Candi Panataran Candi Parambanan Candi Sari Candi Sewu Dieng Plateau Pura Besakhih Pura Kehen กฤษณะ จันทิ จันทิเมนดุต ชวาภาคกลางตอนกลาง ชวาภาคกลางตอนปลาย ชาดก ฐานเป็นชั้น ธยานิพุทธ น้ำพุ ปหรรปุระ พื้นเมือง พุทธประวัติ พุทธมหายาน ภาพเล่าเรื่อง มณฑล มหาภารตะ มัชฌปาหิต ระบบตรีกาย ระบบพระพุทธเจ้าสามระดับ ระบบภูมิสาม รัดอก รามายณะ ลลิตวิสตระ ลัทธิเทวราชา ลานประทักษิณ วิมานอินเดียใต้ วิษณุ ศิลปะชวาภาคกลางตอนต้น ศิลปะชวาภาคตะวันออก ศิลปะบาหลี ศูนย์กลางจักรวาล สถูปิกะ สระน้ำ สิงหาส่าหรี หน้ากาล อมลกะ อวโลกิเตศวร อาคารจำลอง อาคารทรงเมรุ ฮินดู เขาพระสุเมรุ เรือนธาตุ เรือนธาตุจำลอง แผนผังกากบาท แผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไวษณพนิกาย ไศวนิกาย

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

15187375
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
30909
0
30909
15156301
30909
0
15187375
Server Time: 04-07-2020 18:24:25