Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

ทับหลังมีการสลักตรงกลางภาพเป็นรูปหน้ากาลติดขอบด้านล่างเหนือขึ้นไปสลักลายก้านต่อดอกในกรอบสามเหลี่ยม หน้ากาลมีมือและแขนยื่นออกมาจับท่อนพวงมาลัยทั้ง 2 ข้าง ท่อนพวงมาลัยมีการแบ่งเสี้ยวด้วยลายพวงอุบะห้อยตกลงมาแบ่งท่อนพวงมาลัย ปลายทั้ง 2 ข้าง เป็นลายกระหนก ตามลักษณะของศิลปะคลังราวช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 16

ระเบียงคดของปราสาทตาแก้ว ก่อด้วยหินทราย ตั้งอยู่บนระเบียงชั้นที่ 2 ล้อมรอบชุดฐานรองรับกลุ่มปราสาทประธาน มีลักษณะเป็นอาคารในผังยาวต่อเนื่อง ผนังด้านนอกเป็นผนังทึบ ส่วนผนังด้านในเจาะเป็นช่องหน้าต่าง ลักษณะดังกล่าวคงเป็นการพัฒนามาจากอาคารในผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เคยเรียงต่อกันและล้อมรอบส่วนฐานชุดนี้มาก่อน แต่ระเบียงคดนี้ไม่สามารถทำการเดินประทักษิณได้ เนื่องจากมีขนาดเล็กและบริเวณผนังที่ต่อเชื่อมกับโคปุระก็เป็นผนังทึบตันจากรูปแบบที่ปรากฏสามารถกำหนดอายุว่าน่าจะอยู่ในศิลปะคลัง ราวช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 16

ปราสาทบริวารหรือปราสาทประจำมุมนี้ ก่อด้วยหินทรายทั้งองค์ ตั้งอยู่บนฐานก่อด้วยหินทรายเตี้ยๆ แผนผังของปราสาทเป็นแบบเพิ่มมุม มีการก่อมุขยื่นออกมาทั้ง 4 ด้าน และยังสามารถทำเป็นประตูเข้า-ออก มุขที่ยื่นออกมามีการเจาะเป็นช่องหน้าต่าง จากสภาพในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าองค์ปราสาทยังก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ เป็นเพียงการวางก้อนหินเรียงต่อกันเท่านั้นอีกทั้งทำให้สามารถทราบถึงเทคนิคการสร้างปราสาทว่า ช่างจะก่อโครงสร้างหินขึ้นมาก่อนแล้วจึงจะสลักลวดลายตกแต่งลงไปทีหลัง จากรูปแบบที่ปรากฏสามารถกำหนดอายุได้ว่าน่าจะอยู่ในศิลปะคลัง ราวช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 16
ปราสาทประธานของปราสาทตาแก้ว ตั้งอยู่บนฐานก่อด้วยหินทราย ซ้อนลดหลั่นกัน 2 ชั้น ซึ่งชุดฐานนี้ทำให้ปราสาทประธานมีความสูงมากกว่าปราสาทบริวาร แผนผังของปราสาทเป็นแบบเพิ่มมุม มีการก่อมุขยื่นออกมาทั้ง 4 ด้าน และยังสามารถทำเป็นประตูเข้า-ออก ได้อีกด้วย จากสภาพในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าองค์ปราสาทยังก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ เป็นเพียงการวางก้อนหินเรียงต่อกันเท่านั้นอีกทั้งทำให้สามารถทราบถึงเทคนิคการสร้างปราสาทว่า ช่างจะก่อโครงสร้างหินขึ้นมาก่อน จึงจะสลักลวดลายตกแต่งลงไปในภายหลัง จากรูปแบบที่ปรากฏสามารถกำหนดอายุได้ว่าน่าจะอยู่ในศิลปะคลัง ราวช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 16

กลุ่มปราสาทประธานของปราสาทตาแก้ว เป็นกลุ่มปราสาทประธานที่ตั้งอยู่บนฐานเป็นชั้นก่อด้วยหินทราย ส่วนฐานชั้นแรกยกระดับชึ้น 2 ชั้น มีการทำโคปุระทั้งสี่ด้าน ฐานชั้นล่างสุดก่อเป็นกำแพงแก้วล้อมรอบ ส่วนชั้นที่ 2 นั้น ทำเป็นแนวระเบียงคดล้อมรอบ ถัดขึ้นไปจึงเป็นส่วนฐานซ้อนลดหลั่นกัน 3 ชั้น รองรับกลุ่มปราสาทประธานก่อด้วยหินทรายทั้งหมด 5 องค์ จากลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการก่อสร้างที่สามารถสร้างกลุ่มปราสาทประธานด้วยหินทรายบนฐานเป็นชั้นได้ โดยปราสาทประธานตั้งอยู่ตรงกลาง มีขนาดใหญ่ที่สุด ส่วนปราสาทอีก 4 องค์ ตั้งอยู่ที่มุมของฐาน ปราสาททุกหลังตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีแผนผังแบบเพิ่มมุม ส่วนยอดเป็นแบบเรือนซ้อนชั้น ตามลักษณะอาคารทรงปราสาท จากรูปแบบที่ปรากฏสามารถกำหนดอายุว่าน่าจะอยู่ในศิลปะคลัง ช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 16 ลักษณะของการสร้างอาคารที่มีส่วนยอดแบบเรือนซ้อนชั้นหรือทรงปราสาทนี้ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของรูปเคารพที่ประดิษฐานอยู่ภายใน เนื่องจากส่วนยอดลักษณะดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงฐานันดรชั้นสูง กลุ่มปราสาทประธาน 5 หลังนี้ น่าจะสร้างขึ้นตามคติศูนย์กลางจักรวาล ปราสาทที่ตั้งอยู่ตรงกลางหมายถึงเขาพระสุเมรุ ส่วนปราสาทอีก 4 หลังที่ตั้งอยู่ที่มุมของฐานนั้นน่าจะหมายถึงทวีปทั้ง 4 ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ

ทับหลังมีการสลักตรงกลางภาพเป็นรูปหน้ากาลติดขอบด้านล่างเหนือขึ้นไปสลักลายก้านต่อดอกในกรอบสามเหลี่ยม หน้ากาลมีมือและแขนยื่นออกมาจับท่อนพวงมาลัยทั้ง 2 ข้าง ท่อนพวงมาลัยมีการแบ่งเสี้ยวด้วยลายพวงอุบะห้อยตกลงมาแบ่งท่อนพวงมาลัย ปลายทั้ง 2 ข้าง เป็นลายกระหนกม้วนออก ตามลักษณะของศิลปะคลังราวช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 16

ปราสาทประธานของปราสาทพิมานอากาศ เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนฐานเป็นชั้นก่อด้วยศิลาแลงส่วนฐานเป็นฐานบัวลูกฟักซ้อนลดหลั่นกัน 3 ชั้น มีการทำบันไดทางขึ้นทั้ง 4 ด้าน ที่มุมมีประติมากรรมรูปช้าง ส่วนที่บันไดมีประติมากรรมรูปสิงห์ประดับอยู่ส่วนฐานชั้นบนสุดมีระเบียงคดล้อมรอบซึ่งเป็นการนำระเบียงคดขึ้นไปตั้งอยู่บนฐานชั้นบนสุดเป็นครั้งแรก ลักษณะของระเบียงคด เจาะผนังเป็นแถวช่องหน้าต่างทั้ง 2 ด้าน ด้านทั้งสี่มีโคปุระ ถัดขึ้นไปด้านบนมีปราสาทประธานที่ตั้งอยู่บนฐานเป็นชั้นด้วย จากรูปแบบที่ปรากฏสามารถกำหนดอายุว่าน่าจะอยู่ในศิลปะคลัง-บาปวนราวช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 16 ปราสาทประธานนี้ น่าจะสร้างขึ้นตามคติศูนย์กลางจักรวาล หรือเขาพระสุเมรุ

หมวดหมู่ศิลปะขอม

กลุ่มปราสาทขอม

เลือกสถานที่

plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความศิลปะขอม

คำค้น ศิลปะขอม

ANGKOR WAT BAKHENG BANTEAY SREI BAPUON BAYON EAST MEBON KHLEANG LOLEI PRASAT BEI PRASAT KRAVAN PREAH KO PRE RUP ROLUOS TA PROHM กัมพูชา ขุนนางเป็นผู้ให้สร้าง ทวารบาล ทับหลัง ปราสาทกระวาน ปราสาทตาพรหม ปราสาทนครวัด ปราสาทบนฐานเป็นชั้น ปราสาทบริวาร ปราสาทบันทายสรี ปราสาทบายน ปราสาทบาแค็ง ปราสาทประจำมุม ปราสาทประธาน ปราสาทพระโค ปราสาทหิน ปราสาทอิฐ ปราสาทแปรรูป ปราสาทแม่บุญตะวันออก พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระเจ้ายโศวรมันที่ 1 พระเจ้าราเชนทรวรมัน พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 พุทธศตวรรษที่ 15 พุทธศตวรรษที่ 16 พุทธศตวรรษที่ 17 พุทธศตวรรษที่ 18 มหิธรวรมัน ศิลปะคลัง ศิลปะนครวัด ศิลปะบันทายสรี ศิลปะบาปวน ศิลปะบายน ศิลปะบาแค็ง ศิลปะพระโค ศิลปะแปรรูป ศูนย์กลางจักรวาล หน้าบัน หริหราลัย เขาพระสุเมรุ เทพประจำทิศ เสาประดับกรอบประตู โลเลย ไวษณพนิกาย

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

16442051
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
209809
0
209809
16232077
209809
0
16442051
Server Time: 18-09-2021 03:20:20