Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

ประติมากรรมรูปสิงห์ มีลักษณะเป็นสิงห์ที่อยู่ในท่านั่งบนฐานสี่เหลี่ยมมีแผงคอขนาดใหญ่รอบศีรษะ ตกแต่งด้วยลายกระหนก แผงขนที่หัวด้านหลังและแผงคอด้านหน้า มีลักษณะเป็นเกลียวปลายแหลม แต่ไม่ได้สลักให้เชื่อมต่อเนื่องเป็นแผงเดียวกัน ส่วนหางยกขึ้นวางแนบกับลำตัวจนถึงหัว สามารถกำหนดอายุอยู่ในศิลปะแปรรูป ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 15

เสาประดับกรอบประตูเป็นเสาแปดเหลี่ยม สัดส่วนของแนววงแหวนที่ 1/2 กับ 1/4 แทบไม่มีความแตกต่างกันที่แนววงแหวน 1/2 มีลายใบไม้สามเหลี่ยมเต็มใบ 1 ใบ ขนาบข้างด้วยลายใบไม้ครึ่งใบ 2 ใบ ส่วนแนววงแหวน 1/4 ลายใบไม้จะมีขนาดเล็กกว่า แต่ละด้านมีลายใบไม้สามเหลี่ยมเต็มใบ 2 ใบ ขนาบข้างด้วยลายใบไม้ครึ่งใบ 2 ใบ นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งด้วยแนววงแหวนที่ 1/8 ที่ตกแต่งด้วยแถวลายเม็ดประคำ สามารถกำหนดอายุอยู่ในศิลปะแปรรูป ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 15

ทับหลังสลักเป็นภาพเล่าเรื่องขนาดใหญ่อยู่กลางภาพ เป็นรูปบุคคลประทับนั่งอยู่บนช้าง โดยบุคคลนี้นุ่งผ้าแบบมีริ้วทั้งผืน มีชายผ้าตกออกมาเป็นแผ่นรูปครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ ด้านข้างของช้างมีท่อนพวงมาลัยออกมาทั้งสองข้าง ปลายท่อนพวงมาลัยทั้งสองข้าง เป็นลายกระหนกม้วนออกที่ใบไม้ม้วนด้านบนตกแต่งด้วยลายสัตว์คล้ายหงส์ ส่วนใบไม้ม้วนด้านล่างตกแต่งด้วยลายรูปบุคคลขนาดเล็ก ขอบด้านบนมีรูปแถวบุคคลขนาดเล็กอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว ส่วนขอบด้านล่างสลักเป็นแถวลายรูปกลีบบัว สามารถกำหนดอายุอยู่ในศิลปะแปรรูป ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 15 จากภาพแสดงให้เห็นถึงเทคนิคการติดตั้งทับหลัง ที่มุมด้านล่างทั้งสองข้างวางอยู่บนเสาประดับกรอบประตู ที่ด้านหลังของทับหลังจะมีบ่ายื่นออกมาเพื่อยึดติดกับผนังอิฐ ส่วนด้านล่างก็ว่างประกอบกับกรอบประตูจริง ซึ่งถ้าหากปราสาทองค์นี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก็จะปิดบังจนไม่สามารถเห็นเทคนิคดังกล่าวได้ รูปบุคคลประทับนั่งอยู่บนช้างที่อยู่กลางภาพหมายถึงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเทพประจำทิศตะวันออก

ทับหลังสลักเป็นภาพเล่าเรื่องขนาดใหญ่อยู่กลางภาพเป็นรูปบุคคลประทับนั่งอยู่บนช้าง โดยบุคคลนี้นุ่งผ้าแบบมีริ้วทั้งผืน มีชายผ้าตกออกมาเป็นแผ่นรูปครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ด้านข้างของช้างมีรูปสิงห์อ้าปากคายท่อนพวงมาลัย ปลายท่อนพวงมาลัยทั้ง 2 ข้าง มีรูปคณะ ที่มีหัวเป็นช้างตัวเป็นคน ที่ใบไม้ม้วนด้านบนและด้านล่างตกแต่งด้วยลายรูปบุคคลขนาดเล็ก ระหว่างลายใบไม้ม้วนด้านล่างสลับด้วยลายพวงอุบะขอบด้านบนมีรูปแถวบุคคลขนาดเล็กอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว ส่วนขอบด้านล่างสลักเป็นแถวลายรูปกลีบบัว สามารถกำหนดอายุอยู่ในศิลปะแปรรูป ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 15 รูปบุคคลประทับนั่งอยู่บนช้างสามเศียรที่อยู่กลางภาพหมายถึงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเทพประจำทิศตะวันออก

ปราสาทประจำมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทแม่บุญตะวันออก หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออก มีแผนผังแบบเพิ่มมุม ส่วนฐานก่อด้วยหินทราย องค์ปราสาทก่อด้วยอิฐแบบแนบสนิท มีประตูเข้าออกเพียงด้านเดียว ด้านที่เหลือนั้นเป็นประตูหลอกก่อขึ้นจากหินทราย ส่วนเรือนธาตุสลักเป็นรูปทวารบาล กรอบหน้าบันเป็นแบบที่พัฒนามาจากควากษะ ส่วนยอดเป็นแบบเรือนซ้อนชั้น ตามลักษณะอาคารทรงปราสาท ทางด้านซ้ายของภาพคือปราสาทประธานที่มีการก่อฐานยกสูงอีก 2 ชั้น ที่บันไดทางขึ้นมีประติมากรรมรูปสิงห์ จากรูปแบบที่ปรากฏสามารถกำหนดอายุว่าน่าจะอยู่ในศิลปะแปรรูป ราวช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 15 ลักษณะของการสร้างอาคารที่มีส่วนยอดแบบเรือนซ้อนชั้นหรือทรงปราสาทนี้ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของรูปเคารพที่ประดิษฐานอยู่ภายใน เนื่องจากส่วนยอดลักษณะดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงฐานันดรชั้นสูง

ปราสาทประธานของปราสาทแม่บุญตะวันออกเป็นกลุ่มปราสาทประธาน 5 หลัง โดยมีปราสาทประธานตั้งอยู่ตรงกลางมีขนาดใหญ่ที่สุด และปราสาทบริวารอีก 4 หลัง ตั้งอยู่ที่มุมของฐาน ส่วนฐานรองรับก่อด้วยหินทรายทำทางขึ้นไว้ทั้งสี่ด้าน ที่บันไดทางขึ้นมีการตั้งประติมากรรมรูปสิงห์ ปราสาทแต่ละหลังหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เป็นปราสาทก่อด้วยอิฐ มีแผนผังแบบเพิ่มมุมส่วนยอดเป็นแบบเรือนซ้อนชั้น ตามลักษณะอาคารทรงปราสาท จากรูปแบบที่ปรากฏสามารถกำหนดอายุว่าน่าจะอยู่ในศิลปะแปรรูป ราวช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 15

หมวดหมู่ศิลปะขอม

กลุ่มปราสาทขอม

เลือกสถานที่

plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความศิลปะขอม

คำค้น ศิลปะขอม

ANGKOR WAT BAKHENG BANTEAY SREI BAPUON BAYON EAST MEBON KHLEANG LOLEI PRASAT BEI PRASAT KRAVAN PREAH KO PRE RUP ROLUOS TA PROHM กัมพูชา ขุนนางเป็นผู้ให้สร้าง ทวารบาล ทับหลัง ปราสาทกระวาน ปราสาทตาพรหม ปราสาทนครวัด ปราสาทบนฐานเป็นชั้น ปราสาทบริวาร ปราสาทบันทายสรี ปราสาทบายน ปราสาทบาแค็ง ปราสาทประจำมุม ปราสาทประธาน ปราสาทพระโค ปราสาทหิน ปราสาทอิฐ ปราสาทแปรรูป ปราสาทแม่บุญตะวันออก พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระเจ้ายโศวรมันที่ 1 พระเจ้าราเชนทรวรมัน พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 พุทธศตวรรษที่ 15 พุทธศตวรรษที่ 16 พุทธศตวรรษที่ 17 พุทธศตวรรษที่ 18 มหิธรวรมัน ศิลปะคลัง ศิลปะนครวัด ศิลปะบันทายสรี ศิลปะบาปวน ศิลปะบายน ศิลปะบาแค็ง ศิลปะพระโค ศิลปะแปรรูป ศูนย์กลางจักรวาล หน้าบัน หริหราลัย เขาพระสุเมรุ เทพประจำทิศ เสาประดับกรอบประตู โลเลย ไวษณพนิกาย

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

16441994
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
209752
0
209752
16232077
209752
0
16441994
Server Time: 18-09-2021 02:06:36