Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

รูปพระวิษณุตรีวิกรมหรือพระวิษณุย่าง 3 ขุม ภายในปราสาทประธานด้านทิศใต้ของปราสาทกระวาน - PRASAT KRAVAN

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

ภาพสลักรูปบุคคลขนาดใหญ่ภายในปราสาทประธานด้านทิศใต้ เป็นรูปบุคคลมี 1 เศียร ทรงกระบังหน้า รัดเกล้าเป็นแนววงแหวนซ้อนลดหลั่นเป็นรูปกรวย มี 4 กร ที่พระหัตถ์ขวาหน้าทรงถือดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายหน้าทรงถือกระบอง พระหัตถ์ขวาหลังทรงถือจักร พระหัตถ์ซ้ายหลังทรงถือสังข์ ทรงผ้านุ่งแบบสมพศสั้นระดับพระชานุ ผ้านุ่งมีริ้วทั้งผืน ด้านหน้ามีชายผ้าเป็นรูปวงโค้งขนาดใหญ่ ใต้แผ่นวงโค้งมีชายเข็มขัดเป็นแถบขนาดใหญ่ ถัดลงมามีชายสมอเรือซ้อนกัน 2 ชั้น พระบาทข้างขวาทรงประทับอยู่บนดอกบัวที่มีรูปสตรีมารองรับ ส่วนพระบาทข้างซ้ายประทับอยู่บนฐาน ที่ด้านซ้ายของรูปบุคคลตรงกลางมีรูปบุคคลขนาดเล็กนั่งพนมมืออยู่ รูปสลักทั้งหมดนี้อยู่ภายในซุ้มเรือนแก้วประดับพู่ห้อย จากลักษณะดังกล่าวสามารถกำหนดอายุอยู่ในศิลปะเกาะแกร์ ราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 15 บุคคลขนาดใหญ่ที่ประทับยืนอยู่ มี 1 เศียร 4 กร ที่พระหัตถ์ขวาหน้าทรงถือก้อนกลมๆ พระหัตถ์ซ้ายหน้าทรงถือกระบอง พระหัตถ์ขวาหลังทรงถือจักร พระหัตถ์ซ้ายหลังทรงถือสังข์ น่าจะหมายถึง พระวิษณุ โดยพระวิษณุอยู่ในอาการก้าวย่าง พระบาทข้างขวายกขึ้นก้าวมีสตรีรองรับอยู่ สตรีผู้นี้หมายถึงพระภูมิเทวี (สัญลักษณ์แทนแผ่นดิน) ที่ด้านข้างมีสลักเป็นลายคลื่นน้ำ น่าจะแทนโลกบาดาล ที่ด้านซ้ายของพระวิษณุมีรูปบุคคลขนาดเล็กนั่งพนมมืออยู่น่าจะหมายถึงท้าวพลี จากลักษณะดังกล่าวน่าจะเป็นภาพวิษณุตรีวิกรม หรือพระวิษณุย่าง 3 ขุม ซึ่งเป็นอวตารหนึ่งของพระวิษณุ ชื่อว่า วามนาวตาร ในอวตารนี้พระวิษณุได้อวตารลงมาเป็นพราหมณ์เตี้ยชื่อวามน เพื่อมาปราบท้าวพลีซึ่งมีอิทธิฤทธิ์มาก สามารถยกทัพยึดได้ทั้งโลกบาดาล โลกมนุษย์และเทวโลก พราหมณ์เตี้ยได้ออกอุบายจนทำให้ท้าวพลีเชื่อถือและไว้ใจ ในท้ายที่สุดท้าวพลีได้สัญญาจะให้ทุกสิ่งที่พราหมณ์เตี้ยประสงค์ พราหมณ์เตี้ยขอแผ่นดินเพียงสามก้าวซึ่งท้าวพลีก็ยอมตกลง และทำพิธีหลั่งน้ำประทานแก่พราหมณ์เตี้ย พราหมณ์เตี้ยจึงเนรมิตกายให้ใหญ่ขึ้นและก้าวเพียงสามก้าวก็ได้ทั้ง 3 โลก เนื่องด้วยปราสาทกระวานสร้างขึ้นในไวษณพนิกาย จึงปรากฏภาพเล่าเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระวิษณุ เช่น รูปพระวิษณุ รูปพระลักษมี เป็นต้น

Read 5711 times
Show Street View
อาจารย์กวิฎ  ตั้งจรัสวงศ์

ที่ทำงาน ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2549 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2552 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2553 ภัณฑารักษ์ ปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี
พ.ศ. 2555 อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

เกี่ยวกับผู้เขียน

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

15162983
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6517
0
6517
15156301
6517
73965
15162983
Server Time: 01-06-2020 22:23:26