Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี

รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี

สังกัด: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำแหน่ง ชื่อ/นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี Asst. Prof. Dr. Chedha Tingsanchali

คุณวุฒิการศึกษา ศศ.บ (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร Ph.D. (History of Art), National Museum Institute New Delhi, India

ผลงานทางวิชาการ หนังสือ /ตำรา /บทความ พระพุทธรูปในศิลปะอินเดีย พ.ศ.2551 งานวิจัย ลายพันธุ์พฤกษาในศิลปะคุปตะ-วกาฎกะ และประเด็นเชื่อมโยง กับลวดลายในศิลปะทวารวดีทางภาคกลางของประเทศไทย ศิลปะปาละกับอิทธิพลต่อศิลปะไทย

หลุมศพของ Hang Kasturi นักรบชาวมาเลย์ผู้มีชื่อเสียง เป็นหลุมศพเก่าแก่ของมาเลเซีย มีอายุในศตวรรษที่ 15 หลุมศพแบบมาเลย์เรียกว่า makam (ในภาษาอารบิก) หรือ pusara (ในภาษาสันสกฤต) การสร้างหลุมฝังศพขนาดใหญ่มักสร้างเพื่อราชวงศ์ บุคคลสำคัญในทางศาสนา ผู้มีชื่อเสียงในด้านต่างๆ รูปแบบของหลุมศพมักล้อมรอบด้วยกำแพง มีซุ้มประตูทางเข้าขนาดใหญ่ หลุมศพจะมีรูปแบบต่างจากหลุมศพคนทั่วไปคือมีการตกแต่งเป็นพิเศษ เช่น หลุมศพของ Hang Kasturi ตั้งอยู่บนแท่น 2 ชั้น รอบแท่นตกแต่งด้วยช่องสามเหลี่ยม ด้านบนเป็นหลุมศพทรงครึ่งวงรี ที่มุมของแท่นทั้ง 4 ด้านมีเสากลมมีหัวเสารูปสี่เหลี่ยม ทั้งหมดทาด้วยสีขาว

รูปแบบการตกแต่งอาคารด้วยกระเบื้องเป็นอิทธิพลของชาว Dutch ที่เข้ามาสร้างอาคาร และประดับตกแต่งอาคารด้วยกระเบื้องที่นำเข้ามาจาก Holland กระเบื้องในยุคแรกจะเป็นกระเบื้องสีน้ำตาล ต่อมาเกิดความนิยมกระเบื้องเคลือบเรียกว่า กระเบื้อง majorica ที่มีการตกแต่งลวดลายแบบศิลปะ Art Nouveau กระเบื้อง majorica ผลิตที่ประเทศอังกฤษ แต่มีการเรียกชื่อตามเมืองท่าที่ส่งออกทางทะเล คือ เมือง Majorica ประเทศอิตาลี ในราว ค.ศ.1920 เมื่อรูปแบบความนิยมศิลปะได้เปลี่ยนจากศิลปะ Art Nouveau สู่ศิลปะ Art Deco ชาวอังกฤษได้ย้ายแหล่งผลิตกระเบื้องไปที่ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากมีแหล่งดินประเภทเดียวกัน และจ้างชาวจีนมาเขียนรูปสัญลักษณ์มงคลต่างๆ พร้อมทั้งส่งขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นที่นิยมในพื้นที่นี้อย่างมาก กระเบื้องเคลือบที่นำเข้ามานี้ใช้ตกแต่งตามผนังอาคาร ส่วนที่ไม่เคลือบเป็นกระเบื้องดินเผาใช้ปูพื้น

เกี่ยวกับผู้เขียน

คำค้น

Borobudur Candi Arjun Candi Jago Candi Kalasan Candi Kidal Candi Mendut Candi Panataran Candi Parambanan Candi Sari Candi Sewu Dieng Plateau Pura Besakhih Pura Kehen กฤษณะ จันทิ จันทิเมนดุต ชวาภาคกลางตอนกลาง ชวาภาคกลางตอนปลาย ชาดก ฐานเป็นชั้น ธยานิพุทธ น้ำพุ ปหรรปุระ พื้นเมือง พุทธประวัติ พุทธมหายาน ภาพเล่าเรื่อง มณฑล มหาภารตะ มัชฌปาหิต ระบบตรีกาย ระบบพระพุทธเจ้าสามระดับ ระบบภูมิสาม รัดอก รามายณะ ลลิตวิสตระ ลัทธิเทวราชา ลานประทักษิณ วิมานอินเดียใต้ วิษณุ ศิลปะชวาภาคกลางตอนต้น ศิลปะชวาภาคตะวันออก ศิลปะบาหลี ศูนย์กลางจักรวาล สถูปิกะ สระน้ำ สิงหาส่าหรี หน้ากาล อมลกะ อวโลกิเตศวร อาคารจำลอง อาคารทรงเมรุ ฮินดู เขาพระสุเมรุ เรือนธาตุ เรือนธาตุจำลอง แผนผังกากบาท แผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไวษณพนิกาย ไศวนิกาย

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

16441970
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
209728
0
209728
16232077
209728
0
16441970
Server Time: 18-09-2021 01:41:56