Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

ดร. อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช

ดร. อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช

สังกัด: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2555 สำเร็จการศึกษาระดับศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

พ.ศ. 2547 สำเร็จการศึกษาระดับศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2544 สำเร็จการศึกษาระดับอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจาภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงาน งานวิจัยและงานแปล

- สองศตวรรษ วัดสุทัศนเทพวราราม เทวสถาน โบสถ์พราหมณ์-เสาชิงช้า (ร่วมกับคณาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร), กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับบลิชชิ่งจากัด.บทความ

- “แนวความคิดในการออกแบบจิตรกรรมแบบแบ่งช่อง สมัยรัชกาลที่ 3” ดำรงวิชากร 4,1 (มกราคม – มิถุนายน 2548)

- “ภาพทหารจีนบนบานประตูสมัยรัชกาลที่ 3” ดำรงวิชาการ 5,2(กรกฎาคม – ธันวาคม 2549)

- “การตีความภาพบุคคลจีน ในกรุพระปรางค์ประธาน วัดราชบูรณะ” เมืองโบราณ 36,3 (กรกฎาคม – กันยายน 2553)

- “พระอรหันต์ในงานพุทธศิลป์จีน” ศิลปากร 54,2 (มีนาคม – เมษายน 2554)

ในเวียดนามมีการค้นพบกลองสำริดอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งกลองสำริดหรือกลองมโหระทึกเหล่านี้เป็นเครื่องดนตรีที่คนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากพบสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับฝน เช่น กบ บนกลองเหล่านี้ นอกจากนี้กลองสำริดในเวียดนามยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับจีนทางตอนใต้ด้วย เนื่องจากมีการค้นพบกลองเช่นนี้ในทางใต้ของจีน เช่น มณฑลกว่างซีด้วยเช่นกัน
บ้านจำลองดินเผาชิ้นนี้พบจากสุสานแห่งหนึ่งซึ่งกำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 6 – 9 ซึ่งเป็นช่วงที่เวียดนามยังตกอยู่ใต้อิทธิพลของจีน การสร้างบ้านจำลองด้วยดินเผาและฝังรวมกับผู้ตายในสุสาน อาจเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังโลกความตายว่ายังเหมือนกับตอนมีชีวิตอยู่ ดังนั้นจึงต้องฝังบ้าน อาคาร คน สัตว์จำลองลงไปในหลุมเพื่อเป็นเหมือนกับให้เป็นทรัพย์สินของผู้วายชนม์ในโลกหลังความตายด้วย แนวคิดเช่นนี้ปรากฏมาก่อนแล้วในวัฒนธรรมจีน

เกี่ยวกับผู้เขียน

คำค้น

Borobudur Candi Arjun Candi Jago Candi Kalasan Candi Kidal Candi Mendut Candi Panataran Candi Parambanan Candi Sari Candi Sewu Dieng Plateau Pura Besakhih Pura Kehen กฤษณะ จันทิ จันทิเมนดุต ชวาภาคกลางตอนกลาง ชวาภาคกลางตอนปลาย ชาดก ฐานเป็นชั้น ธยานิพุทธ น้ำพุ ปหรรปุระ พื้นเมือง พุทธประวัติ พุทธมหายาน ภาพเล่าเรื่อง มณฑล มหาภารตะ มัชฌปาหิต ระบบตรีกาย ระบบพระพุทธเจ้าสามระดับ ระบบภูมิสาม รัดอก รามายณะ ลลิตวิสตระ ลัทธิเทวราชา ลานประทักษิณ วิมานอินเดียใต้ วิษณุ ศิลปะชวาภาคกลางตอนต้น ศิลปะชวาภาคตะวันออก ศิลปะบาหลี ศูนย์กลางจักรวาล สถูปิกะ สระน้ำ สิงหาส่าหรี หน้ากาล อมลกะ อวโลกิเตศวร อาคารจำลอง อาคารทรงเมรุ ฮินดู เขาพระสุเมรุ เรือนธาตุ เรือนธาตุจำลอง แผนผังกากบาท แผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไวษณพนิกาย ไศวนิกาย

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

16442002
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
209760
0
209760
16232077
209760
0
16442002
Server Time: 18-09-2021 02:17:02